Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Ste 237908. návštevník!

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Važci oznamuje rodičom detí narodených od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013, že Zápis do 1. ročníka do ZŠ vo Važci bude 15. 04. 2019, t.j. pondelok, od 14,00 hod. do 17,00 hod. v budove ZŠ na prvom poschodí v prvej triede.

Na zápise je potrebné predložiť :
- rodný list dieťaťa,
- občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Zápisné je 20 €.
V zápisnom sú zošity ku šlabikáru, PZ k matematike a celoročné predplatné časopisu Vrabček.
Lyžiarsky výcvik
V dňoch 4.2.2019 - 8.2.2019 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku v Snowparku Lučivná.  Výcviku sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorí si pod vedením pedagógov Mgr. M. Juhásovej a Mgr. M. Baláža osvojovali pohybové zručnosti spojené s lyžovaním.  Snehové podmienky boli  veľmi dobré.  Žiaci, ktorí nevedeli lyžovať, získali základy zjazdového lyžovania a tí zdatnejší sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach zdokonalili. V posledný deň sme žiakom zorganizovali lyžiarske preteky, v ktorých si preverili svoje lyžiarske schopnosti.  Milou spomienkou  na lyžiarsky výcvik im bude pamätný list s fotografiou a sladká odmena.
-jm-