Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Ste 234472. návštevník!
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dôvodu chrípkovej epidémie bude ZŠ s MŠ vo Važci so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v L. M. zatvorená v dňoch
od 12.02.2019  do  15.02.2019.
Prevádzka ZŠ s MŠ začne v pondelok 18.02.2019.
-jv-

Oznam