Základná škola s materskou školou Važec
16:09 4-7-2020

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Zmena v organizácii vyučovania od 22. júna 2020

 

Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie v budúcom školskom roku 2020/2021, aby vyplnili záväznú prihlášku/zápisný lístok a následne ho doručili mailom vedúcej ŠJ, prípadne odovzdali na vrátnici školy, v kancelárii ŠJ do 30. 6. 2020
Oznam vedúcej ŠJ
Oznam
Drahí rodičia, milí žiaci,
školský rok na našej škole ukončíme dňa 30. 6. 2020 tak trochu netradične. Žiaci prvého až ôsmeho ročníka si preberú vysvedčenia vo svojich triedach od triednych učiteľov o deviatej hodine ráno. Žiaci deviateho ročníka budú mať rozlúčku so školou a učiteľským kolektívom o desiatej hodine.