Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
246599
Začiatkom septembra sme na našej škole uskutočnili účelové cvičenia, ktorých súčasťou bol aj cvičný požiarny poplach. Žiaci a zamestnanci školy si tak precvičili evakuáciu. Následne si žiaci druhého stupňa preverili svoju fyzickú kondíciu presunom do zaniknutej osady Šoldov. Cestou si urobili malú prestávku na Važeckej výhliadke, odkiaľ je krásny výhľad na Tatry. Popri oddychovaní a malom občerstvení si vypočuli aj krátku prednášku o vzniku nášho najvyššieho pohoria. Žiaci tak prežili doobedie plné pohybu a poznávania okolia našej obce.
-km-
Účelové cvičenia