Základná škola s materskou školou Važec
20:34 25-9-2020

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Naša škola otvorila svoje brány pre 18 žiakov aj cez prázdniny počas Letnej školy, organizovanej na podporu vzdelávania žiakov. Šiesti vyučujúci sa venovali deťom, ktoré počas pandémie Covid-19 nemali dostatočné možnosti pre dištančné vzdelávanie formou internetovej výučby. V škole si preopakovali nielen viaceré vyučovacie predmety, ale získavali aj ďalšie vedomosti hravou a zábavnou formou.
Letná škola vo Važci
(17. – 21. 8. 2020)
Tanečné sústredenie FS Karpaty v našej škole
Na našu školu v dňoch 17. – 21.8.2020 zavítal FS Karpaty  z Bratislavy. Jeho umeleckým vedúcim a choreografom je RNDr. Miroslav Kapasný a vedúca speváckej zložky PeaDr. Norika Vančíková Kapasná. Okrem poctivých niekoľko hodinových tréningov mali pripravené rôzne tanečné videá a vystúpenia pre žiakov a boli pozvaní aj rodičia. Važecká  spolupráca s p. Kapasným je dlhoročná, pretože  sa každoročne FS Važec zúčastňuje na podujatí „Važecké Vianoce“, ktoré organizuje v Ružinove. Preto sa rozhodol prísť do rodného Važca a ukázať aj mladšej generácii krásu folklóru . Vo svojom repertoári majú rôzne choreografie, no predovšetkým z Važca, ktorý má stále miesto v ich srdci, napriek tomu, že tu roky nežije.  Veríme, že semienko spolupráce, ktoré naša škola s nimi  zasiala sa bude rozvíjať.
Školské ovocie
Dňa 17. 09. 2020 pani vedúca školskej jedálne pre našich žiakov pripravila bezplatnú ochutnávku sliviek v rámci projektu - Školské ovocie. Ochutnávku nám zabezpečila firma Lunys z Popradu. Krátkou rozhlasovou reláciou pani riaditeľka žiakom pripomenula, aká je slivka prospešná pre náš organizmus.