Základná škola s materskou školou Važec
15:40 26-11-2020

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Oznam
Vážení rodičia,
podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budeme postupovať nasledovne:
1. V prípade negatívneho výsledku testu môže žiak, prípadne zákonný zástupca žiaka vstúpiť do priestorov školy až po tom, ako sa preukáže riaditeľke potvrdením o negatívnom výsledku testu a zároveň predkladá upravené vyhlásenie o bezinfekčnosti  (vyhlásenie si môžete stiahnuť
TU, prípadne v elektronickej žiackej knižke, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na požiadanie v potravinách CBA alebo v potravinách U Lukáča).
2. V prípade, že dieťa ešte nemalo 10 rokov a nezúčastnilo sa testovania – pri návrate do školy predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.
3. V prípade, že má žiak alebo zákonný zástupca pozitívny výsledok testu, ostáva táto osoba a aj osoby s ňou žijúce v spoločnej domácnosti v povinnej 10 dňovej karanténe. Zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť oznámiť škole. Pri návrate do školy po ukončení 10 dňovej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
4. V prípade, že sa žiak nad 10 rokov alebo zákonný zástupca žiaka mladšieho ako 10 rokov nevie preukázať negatívnym výsledkom, (čiže sa nezúčastnil testovania), ostáva žiak doma do 11. 11. 2020 a túto skutočnosť rodič oznamuje triednemu učiteľovi. Pri návrate do školy žiak donesie ospravedlnenie od zákonného zástupcu a vyhlásenie o bezinfekčnosti.
5. Druhý stupeň základnej školy sa aj naďalej vzdeláva dištančnou formou.
Oznam
Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa od 10. novembra 2020 obnovuje vyučovanie v špeciálnych triedach v 5.-10. roč. Žiaci 0.- 4. roč. a žiaci špeciálnych tried musia doniesť po prázdninách 10.11.2020 vyhlásenie o bezinfekčnosti.