Základná škola s materskou školou Važec
4:18 26-2-2021

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Informácie k termínom a podmienkam prijatia na štúdium SŠ

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 4. 1. 2021 sa v školskom roku 2020/2021 prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021. Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

aj naša škola sa v súčasnosti pripravuje na návrat detí  MŠ a žiakov 1. st. ZŠ do školy. Ale epidemiologická situácia vo Važci je veľmi vážna a musíme počkať na výsledky testovania, ktoré v našej obci prebehne v piatok a sobotu. Až na základe výsledkov testovania rozhodne zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou školy o možnom nástupe detí do školy. Predpokladaný termín otvorenia našej školy je 10. 02. 2021. O konkrétnom termíne týkajúceho sa nástupu do školy vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky školy a systému EduPage. 

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie ZŠ s MŠ.

Oznam
Vážení rodičia, milí žiaci!
Na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši vám oznamujeme, že sa škola od 22.02.2021 otvára pre deti MŠ, žiakov 1. stupňa ZŠ, žiakov špeciálnych tried a školský klub detí. Do školy môžu nastúpiť len tí žiaci, ktorých obidvaja zákonní zástupcovia majú aktuálny negatívny test. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní. Testovanie v našej obci bude prebiehať v nedeľu 21.02.2021 od 7:30 do 19:30 v kinosále Obecného úradu. Pri nástupe detí do školy je potrebné doniesť čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu.
Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu.
Čestné vyhlásenie bude k dispozícii na požiadanie aj v obchode CBA a U Lukáča od dňa 19.02.2021. Ďalej je potrebné priniesť k nahliadnutiu aj aktuálne negatívne výsledky testov zákonných zástupcov žiakov, prípadne potvrdenie o výnimke z testovania. Ak sa rodičia nenechajú testovať, dieťa zostáva na dištančnom vzdelávaní bez online pripojenia (len formou zadávania úloh v systéme EduPage, prípadne bezkriedy.sk).
Časový ranný harmonogram príchodu žiakov od 22.02.2021:
žiaci 1. až 4. ročníka od 7:30 hod. do 7:50 hod.,
žiaci 0. ročníka a špeciálnych tried od 8:00 hod. do 8:15 hod.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.