Základná škola s materskou školou Važec
16:45 19-4-2021

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Všetkovedko
Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko  je určená pre žiakov 2.- 4. ročníka ZŠ. Nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa žiaci stretli, alebo naučili v škole a v rodine. V súťaži získavajú nové skúsenosti s prácou s textom, odpoveďovým hárkom  a vyskúšajú si, či dokážu podať v určenom čase ten najlepší výkon. Aj v tejto náročnej dobe mali naši žiaci šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje a za dodržania protiepidemiologických opatrení zabojovali o titul najmúdrejší medzi najbystrejšími  nasledovní žiaci:
2. ročník: Richard Jurík, Viktória Molnárová, Simona Gulašiová, Tatiana Leščinská, Iveta Pušková
3. ročník: Kristián Zubaj, Adela Čonková, Patrik Zubaj, Nela Ondríková, Jacob Lojek, Natália Berousková, Matúš Pokoš, Simona Bartková
4. ročník: Margaréta Šeďová, Diana Šeďová
Titul Všetkovedko  + Všetkovedko školy získala Viktória Molnárová,
ostatní súťažiaci diplom Všetkovedkov učeň a darček.

Dňa 8. apríla 2021 sa v našej škole uskutočnil zápis prvákov. Učitelia 1. stupňa vyplnili spolu s rodičmi potrebnú písomnú dokumentáciu. Zápis prebiehal netradičnou formou, za iných okolností ako v minulosti vzhľadom na danú pandemickú situáciu. Pedagógom chýbal bezprostredný kontakt s budúcimi prvákmi, nemali možnosť  bližšie ich spoznať a vidieť iskričky v detských očkách, ktoré by prezrádzali radosť a zvedavosť z toho, čo ich v škole čaká. Veríme však, že sa do školy tešia. My ich s radosťou očakávame a prostredníctvom ich rodičov sme im poslali pamätný list a darček, ktorý im bude pripomínať, že sa čoskoro stanú školákmi. Pozri fotogalériu.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Oznamujeme rodičom žiakov, že od pondelka 19. 4. 2021 pokračujeme v nasledovnom režime:

- 1. stupeň a špeciálne triedy prezenčne,

- 8. a 9. ročník prezenčne,

- žiaci 5. 6. a 7. roč. pokračujú v týždni od 19.4. do 23.4.2021 dištančne, (predpoklad ich návratu do školy je 26.4.2021).

Podmienkou nástupu žiakov do školy je:

- negatívny test žiaka 2. stupňa,

- negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu.

V pondelok pri nástupe do školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu testu k nahliadnutiu. 

Vyhlásenia o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť na naledovných odkazoch:

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Oznam
Budúci prváci sa zapísali