Zmluvy 2018
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zm 01/2018 Dodatok Telekom -23.01.2018
Sm 01/2018 Smernica strava -03.05.2018
ZM 02/2018 Dodatok k zluve URBIS  -06.05.2018
ZM 3/2018 Dokončenie stavebných prác  -18.05.2018
ZM 4/2018 Zml. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  -23.05.2018
ZM 5/2018 Zml. o poskytovaní audítorských služieb  -15.07.2018
ZM 6/2018 Zml. o spracúvaní osobných údajov (URBIS)  -15.07.2018