7:43 30-11-2021

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Prílohu č. 1 si môžete stiahnuť tu.
Informácie pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa hlásia na SŠ

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

 

Užitočné informácie

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium si môžete stiahnuť tu.

Usmernenie o prijímacích pohovoroch na SŠ si môžete pozrieť tu.

Informácie o prijímaní na SŠ si môžete stiahnuť tu.