6:38 30-11-2021

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Zmena v organizácii vyučovania

Vážení rodičia, po zaregistrovaní žiakov do školy a po zosumarizovaní počtov sme upravili časy vstupov skupín:

Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu:

Stravovanie v školskej  jedálni

1. Žiaci nesmú samostatne vstupovať do priestorov jedálne.

2. Do jedálne prichádzajú stravníci z triedy spoločne s fpedagógom presne podľa rozpisu.

3. Pedagóg pred vstupom do jedálne dezinfikuje deťom ruky a je v jedálni nápomocný kuchárkam pri výdaji stravy žiakom.

4. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory a hlboké taniere.

5. Celá skupina opúšťa jedáleň spoločne.

 

Upozorňujeme rodičov, že žiak v pondelok, dňa 1. 6. 2020, musí doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (formulár je k dispozícii na našej webovej stránke, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v potravinách Náš dom (Lukáč), potraviny CBA (Tatranka). Každý žiak si donesie dve rúška, balík hygienických vreckoviek.