Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Ste 228230. návštevník!
Krásne jesenné počasie nám umožnilo vychutnať si exkurziu v Múzeu liptovskej dediny dokonale. Žiaci sa oboznámili  s bývaním a celkovým spôsobom života vyšších spoločenských vrstiev liptovského zemianstva, ale aj so životom bežných ľudí z konca 19. storočia. 
-sj-
Pribylina
Účelové cvičenia
Koncom októbra sme na našej škole uskutočnili jesenné účelové cvičenia, ktorých súčasťou bol aj cvičný požiarny poplach. Žiaci a zamestnanci školy si tak precvičili evakuáciu. Následne si žiaci druhého stupňa preverili svoju fyzickú kondíciu zrýchleným presunom do zaniknutej osady Šoldov. Tu žiaci preukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti pri riešení úloh na jednotlivých stanovištiach: zdravotná príprava,  dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí a výchova k bezpečnému správaniu.
-km-