Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
248660
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka
Aj prváci našej školy podstúpili testovanie pohybových predpokladov, ktoré prebieha na celom Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR. Testovanie prebehlo 28. 10. 2019 pod vedením zaškolených odborníkov. Deti mali možnosť vyskúšať si vytrvalostný beh, výdrž na hrazde, skok do diaľky z miesta, ľah - sed a ďalšie štandardné testovacie disciplíny, pri ktorých si nielen zašportovali, ale sa i zabavili. Svoje schopnosti si budú môcť opäť otestovať za 2 roky, v treťom ročníku.
-kg-