Základná škola s materskou školou Važec
6:25 30-5-2020

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Oznam k nástupu žiakov do ZŠ a MŠ, elektronické prihlášky
Vážení rodičia, žiaci,
od 1. 6. 2020 bude otvorená škola pre žiakov 1. - 5. ročníka a MŠ. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, potrebujeme od vás informáciu o záväznom prihlásení dieťaťa na vzdelávanie. Čítaj viac >>
Krátke informácie o upravenom vzdelávacom procese
Od 1. 6. 2020 bude otvorená škola pre žiakov 1. - 5. ročníka. V krátkosti vám predkladáme organizačné pokyny pre nasledujúce obdobie. Čítaj viac >>
Informácie pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa hlásia na SŠ

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Čítaj viac >>

Zmena v organizácii vyučovania
Vážení rodičia, po zaregistrovaní žiakov do školy a po zosumarizovaní počtov sme upravili časy vstupov skupín. Čítaj viac >>