Základná škola s materskou školou Važec
11:38 9-5-2021

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Deň Zeme
Dňa 22. apríla mala naša planéta Zem sviatok. Aj my v škole sme si pripomenuli dôležitú vec, že naša planéta nie je na jedno použitie a musíme sa o ňu starať. Triedni učitelia spolu so žiakmi rôznymi ekoaktivitami v triede rozoberali dôležitosť šetrenia životného prostredia. Potom sa praktickými činnosťami postarali o čistý zelený areál školy a čistotu v našej obci. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Oznam

Podľa nariadenia MŠVVaŠ SR od 3. mája 2021 platia tieto pravidlá pre ZŠ

(červený okres):

- žiak bez testu

- zákonný zástupca žiaka bez testu, potrebné je len vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť tu.

 

 

Zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Važec na školský rok  2020/2021 bude prebiehať v období od 01. 05. 2021 do 15. 05. 2021 (v pracovných dňoch) v budove MŠ.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou alebo e-mailom aj priebežne počas školského roka.

Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie budú zaevidované, rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané najneskôr do 15.júna.

K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní. 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť tu.

 

Oznam