Faktúry 2011
Fa 01/2011 plyn -20.01.2011
Fa 02/2011 energia -14.01.2011
Fa 03/2011 energia -14.01.2011
Fa 05/2011 energia -09.02.2011
Fa 04/2011 plyn -09.02.2011
Fa 06/2011 energia -09.02.2011
Fa 07/2011 plyn -15.03.2011
Fa08/2011 plyn -04.04.2011
Fa 09/2011 energia -04.04.2011
Fa 10/2011 energia -04.04.2011
Fa11/2011 plyn -12.04.2011
Fa 12/2011 energia -10.05.2011
Fa13/2011 plyn -12.05.2011
Fa 15/2011 energia -07.06.2011
Fa 16/2011 energia -15.07.2011
Fa 17/2011 energia -15.08.2011
Fa14/2011 tonery -12.05.2011
Fa 19/2011 plyn -15.09.2011
Fa 18/2011 energia -15.09.2011
Fa 20/2011 plyn -30.10.2011
Fa 21/2011 plyn -16.11.2011
Fa 22/2011 energia -05.12.2011
Fa 23/2011 energia -05.12.2011
Fa 24/2011 energia -05.12.2011
Fa 25/2011 plyn -12.12.2011
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Fa 26/2011 Daffer -27.12.2011
Fa 27/2011 plyn -10.01.2012