Členovia žiackeho parlamentu
Cieľom vytvorenia Žiackeho parlamentu je prepojiť komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi a posilniť žiacke kompetencie.
ŽP sa podieľa na organizovaní mnohých akcií, ktoré škola zabezpečuje.
Sandra
Michal
Sarah
Sofia
Kristián
Viktória
Filip
Evka
Katka