Záujmové krúžky
V školskom roku 2017/2018 si žiaci môžu vybrať z nasledujúcich krúžkov
Vzdelávacia aktivita

Tvorivé dielne 1. - 4. ročník
Počítačový krúžok I.    2. a 5. ročník
Počítačový krúžok II.   3. a 4. ročník
Malá kuchárka I.   1. a 4. ročník
Malá kuchárka II.  2. a 3. ročník
Ruský jazyk 5. - 9. ročník
Cvičenia z matematiky pre 9. ročník
Tvorivé dielne 5. - 9. ročník
Kondičná príprava 5. - 9. ročník
Športové hry 1. - 4. ročník
Hry pre každého 1. - 4. ročník
Hravá angličtina 1. ročník
Hravá angličtina 2. ročník
S angličtinou okolo sveta 5. - 9. ročník
Cvičenia zo sl. jazyka 9. ročník
Klokanko 1. - 4. ročník
Počítače hrou 3. ročník
Šikovníček  2. ročník
Šikovné rúčky 5., 7. a 8. ročník
Aerobic
Strelecký krúžok (3. - 9. ročník)
Športová príprava (1. - 4. ročník)
Termín konania
vzd. aktivity
Streda
Štvrtok
Utorok
Utorok
Štvrtok
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Pondelok, Streda
Štvrtok
Pondelok
Štvrtok
Utorok
Štvrtok
Štvrtok
Streda
Pondelok
Štvrtok
Streda
Streda
Piatok
Piatok
Začiatok
konania
12.30 h
12.30 h
12.30 h
12.30 h
12.30 h
14.00 h
13.30 h
13.30 h
13.45 h
13.45 h
13.45 h
12.30 h
12.30 h
13.30 h
12.30 h
12.30 h
12.30 h
11.35 h
12.00  h
15.00 h
12.25 h
13.30 h
Lektor
vzd. aktivity
Mgr. Eva Fedorová
Mgr. Martina Krajčová
Mgr. Michaela Hollá
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Martina Krajčová
Mgr. Miroslava Juhásová
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Jana Šuleková
Mgr. Marek Molnár
Mgr. Marek Molnár
Mgr. Michaela Hollá
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Tatiana Barániová
Mgr. Katarína Ilavská
Mgr. Katarína Juríková
Mgr. Zuzana Ilavská
p. Jana Pastuchová
p. Ján Jurčo
Mgr. Marek Baláž