Záujmové krúžky
V školskom roku 2017/2018 si žiaci môžu vybrať z nasledujúcich krúžkov
1. - 4. ročník
5. - 9. ročník
1. - 4. ročník
5. - 9. ročník
2. - 4. ročník
5. - 9. ročník
1. - 4. ročník
5. - 9. ročník
5. - 9. ročník
1. - 9. ročník
       9. ročník
1. - 2. ročník
3. - 9. ročník
1. - 4. ročník
5. - 9. ročník
5. - 9. ročník
4. - 9. ročník
5. - 9. ročník
1. ročník
5. - 9. ročník
9. ročník
1. - 4. ročník
1. ročník
6. -8. šp.
5. - 9. ročník
1. Športová príprava
2. Kondičná príprava
3. Športové hry
4. Loptové hry
5. Počítačový krúžok
6. Počítačový krúžok
7. Tvorivé dielne
8. Tvorivé dielne
9. S angličtinou okolo sveta
10. DFS Podkrivánček
11. Cvičenia zo slovenského jazyka
12. Vševedko
13. Strelecký krúžok
14. Aerobik
15. Aerobik
16. Hasičský krúžok
17. Zdravotnícky krúžok
18. Stolný tenis
19. Šikovníček
20. Ruský jazyk
21. Matematický
22. Hry pre každého
23. Hravá angličtina
24. Počítače hrou
25. Relaxačné cvičenia
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Marek Baláž
Ing. Zdeno Baráni, PhD.
Ing. Zdeno Baráni, PhD.
Mgr. Eva Fedorová
Mgr. Miroslava Juhásová
Mgr. Michaela Hollá
Mgr. Jana Šuleková
Mgr. Jana Matejková
Mgr. Kvetoslava Gregušková
p. Ján Jurčo
p. Jana Pastuchová
p. Jana Pastuchová
p. Rastislav Šeďo
p. J. Jurčová
Mgr. Marek Molnár
Mgr. Katarína Juríková
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Martina Krajčová
Mgr. J. Šuleková
Mgr. Marek Molnár
Mgr. Katarína Ilavská
Mgr. Jana Matejková