Stravovanie -zamestnanci
Vedúca šk. jedálne - Jana Pastuchová
Vedúca kuchárka - Jana Feriancová
Kuchárka - Veronika Lehotská
Pracovník v prevádzke - Monika Brtáňová
Pracovník v prevádzke - Mária Kukurová
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20