Materská ?kola- zamestnanci
Edukačný proces v materskej škole zabezpečujú pedagogickí zamestnanci:

Zástupky
ňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu: Daša  Zubajová

Učiteľky:                   Martina Kleinová

                                    Miroslava  Polcová 
                                   
                                    Laura Ilavská - MD

                                    Mgr. Michaela Matejková
                                  
                                    Narcisa Čupková
              
Asistenta:                   Katarína Žuffová

Upratovačka:              Anna Pafkov
á