Materská škola- zamestnanci
Edukačný proces v materskej škole zabezpečujú pedagogickí zamestnanci:

Zástupky
ňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu: Daša  Zubajová

Učiteľky:                   Martina Kleinová

                                    Miroslava  Polcová  - MD
                                   
                                    Laura Ilavská

                                    Mgr. Michaela Matejková

Upratovačka:             Anna Pafkov
á