Voľné pracovné miesta
ZŠ s MŠ vo Važci príjme do zamestnania vyučenú kuchárku.
Termín podávania žiadostí je do 30.10.2018.
Informovať budeme len vybraných uchádzačov.
Bližšie informácie poskytneme na tel.čísle : 0905 413364
Pracovná ponuka