Učiteľský zbor
 
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Organizácia vyučovacích hodín

Pedagogický pracovník

Triednictvo

E-mailová adresa

Konzultačné hodiny

Mgr. Janette Šandorová riaditeľka

 

janette.sandorova@zssmsvazec.sk 

 

Mgr. Eva Fedorová

zástupkyňa pre ZŠ 

 

eva.fedorova@zssmsvazec.sk

 

   Mgr. Viera Jakúbeková

   Triedna učiteľka

   0. trieda

viera.jakubekova@zssmsvazec.sk

utorok 13:00-13:45

Mgr. Tatiana Barániová

vedúca MZ

Triedna učiteľka

1. trieda

 tatiana.baraniova@zssmsvazec.sk

 utorok 12:15-13:00

Mgr. Kvetoslava Gregušková

Triedna učiteľka

2. trieda

 kvetoslava.greguskova@zssmsvazec.sk

 pondelok 12:30-13:15 

Mgr. Jana Šuleková

Triedna učiteľka

3. trieda

jana.sulekova@zssmsvazec.sk

 pondelok 12:30-13:15 

Mgr. Marek Molnár

Triedny učiteľ 

4. trieda

marek.molnar@zssmsvazec.sk 

utorok  13:45-14:30

Mgr. Ivana Orosová

Triedna učiteľka

5. trieda

ivana.orosova@zssmsvazec.sk

streda 13:00-13:45 

Mgr. Miroslava Juhásová

výchovný poradca

Triedna učiteľka

6. trieda

miroslava.juhasova@zssmsvazec.sk

pondelok 12:30-13:15

Mgr. Martina Krajčová

vedúca PK

Triedna učiteľka

7. trieda

martina.krajcova@zssmsvazec.sk

utorok 13:00-13:45

Mgr. Miroslava Gonšorová

Triedna učiteľka

8. trieda

miroslava.gonsorova@zssmsvazec.sk

štvrtok 13:00-13:45

Mgr. Marek Baláž

Triedny učiteľ 

9. trieda

marek.balaz@zssmsvazec.sk

utorok 13:30-14:15

Mgr. Lucia Jurčová

Triedna učiteľka

2. špeciálna trieda

lucia.jurcova@zssmsvazec.sk

pondelok 13:30-14:15

Mgr. Katarína Juríková

Triedna učiteľka

2.4. špeciálna trieda

katarina.jurikova@zssmsvazec.sk

utorok 13:00-13:45

Mgr. Katarína Ilavská

vedúca MZ špec. triedy

Triedna učiteľka

5. špeciálna trieda

katarina.ilavska@zssmsvazec.sk

utorok 13:00-13:45

Mgr. Zuzana Ilavská

Triedna učiteľka

6.7.9. špeciálna tr.

zuzana.ilavska@zssmsvazec.sk

pondelok 13:00-13:45

Ing. Ján Raček

 

jan.racek@zssmsvazec.sk

 

Mgr. Ľubica Plachtinská

školský špeciálny pedagóg

 

lubica.plachtinska@zssmsvazec.sk

pondelok 13:30-14:15

Mgr. Mária Zaťurová

asistent učiteľa

 

maria.zaturova@zssmsvazec.sk 

 

Mgr. Dominika Rusinková

asistent učiteľa

 

dominika.rusinkova@zssmsvazec.sk

 

Mgr. Mariana Jakubčová

asistent učiteľa

 

mariana.jakubcova@zssmsvazec.sk

 

Bc. Renáta Oklamčáková

asistent učiteľa

 

renata.oklamcakova@zssmsvazec.sk

 

Zuzana Garaiova

asistent učiteľa

 

zuzana.garaiova@zssmsvazec.sk

 

Monika Mičíková

vychovávateľka ŠKD

 

monika.micikova@zssmsvazec.sk

 

Michaela Piervolová

vychovávateľka ŠKD

 

michaela.piervolova@zssmsvazec.sk

 

Mgr. Roman Šemrák

Farský administrátor farnosti

 

roman.semrak@zssmsvazec.sk

 

   Mgr. Andrea Sučáková

   sociálny pedagóg

 

andrea.sucakova@zssmsvazec.sk

 

  Mgr. Jana Velebírová-Hudáková

  Zborová farárka

 

jana.velebirova@zssmsvazec.sk