Učiteľský zbor
Mgr. Agata Ilavská
riaditeľka
Mgr. Viera Jakúbeková
zástupkyňa
Mgr. Ivana Gočová
Mgr. Tatiana Barániová
Mgr. Jana Šuleková
Mgr. Jana Matejková MD
Mgr. Miroslava Juhásová
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Eva Fedorová
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Mgr.  Michaela Hollá MD
Mgr. Marek Molnár
Mgr. Marek Baláž
 
Mgr. Roman Šemrák
Mgr.  Jaroslav Otepka
Mgr. Katarína Juríková
Mgr. Katarína Ilavská
Mgr. Martina Krajčová