Učiteľský zbor
 
Učitelia:
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Mgr. Jana Šuleková
Mgr. Marek Molnár   
Mgr. Tatiana Barániová - vedúca MZ
Mgr. Miroslava Juhásová - výchovný poradca
Mgr. Martina Krajčová - vedúca PK
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Ivana Gočová
Mgr. Eva Fedorová
Mgr. Katarína Juríková
Mgr. Katarína Ilavská - vedúca MZ špeciálnych tried   
Mgr. Zuzana Ilavská   
Mgr. Lenka Šidlovská
Mgr. Viera Jakúbeková - zástupkyňa pre ZŠ (poverená vedením ZŠ s MŠ vo Važci)
1. trieda - 19 žiakov
2. trieda - 18 žiakov
3. trieda -  20 žiakov
4. trieda - 17 žiakov
5. trieda -  18. žiakov
6. trieda - 21 žiakov
7. trieda - 18 žiakov
8. trieda - 16 žiakov
9. trieda - 20 žiakov
1. špeciálna - 9 žiakov
2. a 3. špeciálna - 8 žiakov
4. špeciálna - 8 žiakov
5., 6. a 8 špeciálna - 7 žiakov