Učiteľský zbor
Mgr. Agata Ilavská
riaditeľka
Mgr. Viera Jakúbeková
zástupkyňa
Mgr. Ivana Gočová
Mgr. Tatiana Barániová
Mgr. Jana Šuleková
Mgr. Jana Matejková
Mgr. Miroslava Juhásová
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Eva Fedorová
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Mgr. Michaela Hollá
Mgr. Marek Molnár
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Adriána Gregová
Mgr. Roman Šemrák
Ing. Zdeno Baráni, PhD.
Mgr.  Jaroslav Otepka
Mgr. Katarína Juríková
Bc. Katarína Ilavská
Mgr. Martina Krajčová