V školskom roku 2020/2021je zapísaných 200 žiakov z toho 97 dievčat. Žiaci sú organizovaní v 13 triedach.
Triedy
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20