18:40 21-1-2021

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Oznam k opatreniam MŠVVaŠ SR

Oznamujeme rodičom žiakov, že na základe opatrení a pokynov z MŠVVaŠ SR zodpovedajú:

 

Ďalej sú zákonní zástupcovia žiakov povinní:

 

Ranné príchody žiakov:

od 7:30 do 7:45 – 1. stupeň ZŠ

od 7:45 do 8:00 – 2. stupeň ZŠ

od 8:00 do 8:15- 0. ročník a špeciálne triedy