Organizácia šk. roka
Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred začiatkom
prázdnin
Termín prázdnin Začiatok
vyučovania po
prázdninách
  jesenné   30. október 2018
(utorok)
31. október -
2. november 2018
5. november 2018
(
pondelok)
vianočné 21. december 2018 27. december 2018 -
7. január 2019
8. január 2018
(utorok)
polročné 31. január 2019
(štvrtok)
1. február 2019
(piatok)
4. február 2019
(pondelok)
jarné 22. február 2019
(piatok)
25. február - 1. marec  
2019
4. marec 2019
(pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019
(streda)
18. apríl - 23. apríl 2019 24. apríl 2019
(streda)
letné 28. jún 2019
(piatok)
1. júl - 31. august 2019 2. september 2019
(pondelok)
Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.