Kontakt
40; 300
Riaditeľka školy: Mgr. Janette Šandorová
E-mail: janette.sandorova@zssmsvazec.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Eva Fedorová
E-mail: eva.fedorova@zssmsvazec.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Daša Zubajová
E-mail: dasa.zubajova@zssmsvazec.sk

Ekonómka školy: Ing. Gabriela Chovanová
E-mail: ekonom@zssmsvazec.sk
Tel: 0908 701 121


Adresa:
Základná škola s materskou školou vo Važci 
Školská 339
032 61 Važec
E-mail: zs.vazec@stonline.sk
P O Z O R ! Od 1. 12. 2020 sa mení e-mailová adresa na skola@zssmsvazec.sk
Tel.: 044/ 52 94 126
Mobil: 0918 469 242
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Organizácia vyučovacích hodín