Rozprávky pre starých rodičov
Florbalový turnaj
Mikuláš
Vianočná akadémia
Voňavé Vianoce
Prednáška na tému NAPANT
Karneval
Cirkus
Hviezdoslavov Kubín
Den narcisov
Zápis
Veľkonočné tvorivé dielne
Výchovný koncert
Ekovýchovný program
Vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku
MDD 2017
Blatná 2017
Anglické divadlo
Fotogaléria
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20