Školský výlet 2. a 1. ročník
Flórbalový turnaj
Škola v prírode
Koniec školského roka
Otvorenie šk. roka 2017/2018
Hudobno-výchovný koncert
Ján - Ilavský Podkrivánsky
Vianočné tvorivé dielne
Voňavé Vianoce
Vianočný turnaj
Vianočný koncert
Lyžiarsky výcvik
Karneval
Vianočná besiedka
Divadlo
Fotogaléria
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20