Spoznaj vedu
Navšteva obecnej knižnice
Titanic v Bratislave
Halloween
200. výročie narodenie Ľ. Štúra
Záložka do knihy spája školy
Voňavé Vianoce
Mikuláš 2015
Vianočný koncert
Matematický klokan a pytagoriáda
Stolovanie
Vianočná besiedka
Karneval
71. výročie oslobodenia Važca
Mirosla Žilka
Fotogaléria
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20