Fotogaléria
Vianočný koncert
Vianočná besiedka
Univerziáda
Škola tanca
Karneval
Bábkové divadlo
Zápis do prvého ročníka
Návšteva z Ameriky
Tvorivé čítanie
Túry do literatúry
Veľkonočné tvorivé dielne
Deň narcisov
Tajomstvá faraóna
Deň vody