Fotogaléria
Pečenie perníkov
Olympiáda NJ
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne 2
Mikuláš
Výlet do Košíc
Výchovný koncert
Technická olympiáda
Olympiáda AJ
Návšteva z Lučivnej
Návšteva v Lučivnej
Koncert v kostole
Vianočná besiedka
Divadlo