Detská organizácia Fénix
40; 300
Na našej škole pôsobí  detská organizácia FÉNIX.  Detská organizácia Fénix je občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Hlavným cieľom je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času.  Zámerom DO - Fénix je pomáhať deťom a mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých.  Vo všetkých aktivitách sledujeme neformálne vzdelávací rozmer a riadime sa princípmi zážitkovej pedagogiky.

V roku 2015 detská organizácia Fénix poskytla finančné prostriedky na tieto podujatia a pomôcky:
1. Veľké jarné upratovanie prírody
2. Deň detí
3. Jarné tvorivé dielne
4. Deň zdravej výživy
5. Halloween
6. Titanic
7. Vianočné tvorivé dielne
8. Športovo - tvorivý deň v materskej škole
9. Medovníkové Vianoce
10. Vianočné zvyky vo Važci
11. Nákup kníh pre žiakov 1. a 2. stupňa do školskej knižnice
12. Nákup športových pomôcok - lopty OVERBAL

V roku 2016 detská organizácia Fénix poskytla finančné prostriedky na
tieto podujatia a pomôcky:
1. Veľkonočné tvorivé dielne
2. Výtvarné tvorivé dielne s mamičkami
3. Deň detí
4. Chémia hrou - chemická show
5. Po krásach Liptova - výlet materská škola
6. Za krásami Liptova - výlet základná škola
7. Čarovná noc - ŠKD
8. Deň mlieka v ŠKD
9. Halloween
10. Vianočné zvyky vo Važci
11. Nákup stavebníc LEGO, MOZAIKA, SEVA
12. Nákup výtvarných pomôcok
13. Vianočné tvorivé dielne
14. Nákup športových pomôcok - materská škola
15. Nákup pestovateľských pomôcok