Detská rada SMILE
40; 300
V rámci etapovej hry, ktorú vyhlásila detská organizácia Fénix, vznikla v našej územnej organizácii Važec  detská rada SMILE. Predseda: Kristína Žuffová. Členovia:  Kristína Fedorová, Diana Chovanová, Viktória Chovanová, Laura Polcová, Alexandra Gregušková, Alena Čupková, Silvia Šuleková, Lea Michalíčková.
Detská rada bude organizovať rôzne akcie, projekty, plniť úlohy na témy: životné prostredie, ľudské práva, humanita, demokracia. Téma na mesiac marec a apríl je ochrana životného prostredia, ekológia, práca s odpadovým materiálom.
Detská rada SMILE vyhlasuje zbierku vrchnákov z PET fliaš. Prostredníctvom plastových vrchnáčikov môžeme pomôcť  hendikepovaným ľuďom.  Vrchnáky môžete odovzdávať  tr. učiteľom.
Detská rada SMILE  organizuje súťaž: „O najkrajší výrobok z PET fliaš“. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci aj celý triedny kolektív. Súťaž trvá do 30. 4. 2015. Svoje výrobky odovzdajte p. uč. Fedorovej. Najkrajšie výrobky budú odmenené.