17:52 21-1-2021

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Sme tu pre vás:
telefonickou formou v čase od 07:00 do 12:00 hod. (044/5525021; 0901707526)
alebo
e- mailovou formou, alebo cez web stránku zariadenia - každý pracovný deň do 15:00 hod
ppplm@stonline
alebo  e-mailom na konkrétnehopotrebného zamestnanca:
frajtova@cpppaplm.com, hlavajova@cpppaplm.com, oskova@cpppaplm.com,
janaglutova@cpppaplm.com, cedzova@cppppaplm.com, nedelkova@cpppaplm.com,
dziakova@cpppaplm.com, adamkovicova@cpppaplm.com,
magerciakova@cpppaplm.com, slovik@cpppaplm.com, lukacova@cpppaplm.com,
hucikova@cpppaplm.com)
 
Priestory CPPPaP sú   pre verejnosť, návštevy a pohyb cudzích osôb  ZATVORENÉ
Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,
Odborní zamestnanci  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.com,  novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME  TO SPOLU". Tu budeme  priebežne  vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti. Nie len to,  na stránke nájdete aj ďalšie nové zložky ako sú logopédia, KBT koronavírusu, relaxácia pre rodičov a deti.
Taktiež sme vytvorili fc. stránku pod názvom centrum okoličné
Na tejto stránke nás môžete kontaktovať na uvedené telefónne čísla alebo e-mailové adresy.
Oznam