Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Prednáška -šikanovanie
Aj prváci našej školy podstúpili testovanie pohybových predpokladov, ktoré prebieha na celom Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR. Testovanie prebehlo 28. 10. 2019 pod vedením zaškolených odborníkov. Deti mali možnosť vyskúšať si vytrvalostný beh, výdrž na hrazde, skok do diaľky z miesta, ľah - sed a ďalšie štandardné testovacie disciplíny, pri ktorých si nielen zašportovali, ale sa i zabavili. Svoje schopnosti si budú môcť opäť otestovať za 2 roky, v treťom ročníku.
-kg-
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka
Dňa 13. novembra 2019 sa na našej škole konala prednáška o šikanovaní.  Žiaci štvrtého až deviateho ročníka sa mohli s kapitánkou JUDr. Annou Poljakovou porozprávať o rôznych formách šikanovania a jeho negatívneho  vplyvu. Na rôznych príbehoch z praxe si žiaci vypočuli aké je šikanovanie nebezpečné.  Pani kapitánka ich poučila aj o trestnoprávnych následkoch , ktoré zo šikanovania vyplývajú.  Ďakujeme policajnému zboru v Liptovskom Mikuláši za spoluprácu.
-iz-
V tomto školskom roku je naša škola zapojená do kampane Červené stužky. V rámci kampane sme sa zapojili do dvoch aktivít. V prvej aktivite žiaci z krúžku Tvorivé dielne pod vedením p. uč. Juhásovej vyrobili pohľadnice na túto tému. Druhej aktivity sa zúčastnili všetci žiaci a pedagógovia. Odfotili sme sa v červenom oblečení v tvare stužky. Takýmto spôsobom sme si pripomenuli ľudí trpiacich chorobou AIDS.
-iz- 
Červené stužky
Staršie informácie Staršie informácie