Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Riaditeľské voľno
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Važci oznamuje svojim žiakom a rodičom, že je z prevádzkových dôvodov a so súhlasom zriaďovateľa udelené dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno.
-vj-
Riaditeľské voľno
Jesenné prázdniny
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že jesenné prázdniny sú od 31.10.2018 do 02.11.2018.
Nástup do školy je 05.11.2018 t.j. v pondelok.
-vj-
„Hovorme o jedle“
Aj tohto roku sme sa zapojili do súťaže „Hovorme o jedle“, ktorú vyhlasuje  Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách ako jednu z aktivít v poradí už 6. ročníka týždňa „Hovorme o jedle“. Aktivity sú už tradične venované problematike potravín a výživy, s cieľom podporiť vzdelávanie detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.
V tohtoročných aktivitách sme sa zamerali na súvislosť medzi zdravím, pohybom a zdravou výživou a tematicky prepojili všetky naše činnosti. Ako prebiehal náš deň zdravej výživy pod názvom „Jedz a hýb sa“, ako aj výsledky našej práce môžete vidieť v prezentácii, ktorú sme do súťaže zaslali ako súťažný príspevok za našu školu.
V rámci súťaže „Hovorme o jedle“ bola vyhlásená aj literárna súťaž na tému „Kúzlo dobrého jedla“. Naši žiaci II. stupňa veľmi pekne zareagovali na výzvu vyučujúcich               p. učiteliek a pripravili pekné príspevky, vďaka ktorým sa môže do tejto súťaže zapojiť aj naša škola. Vybrané práce si môžete prečítať...  
Nezostáva nám iné, len veriť, že aj týmito aktivitami sme prispeli k zlepšeniu stravovacích návykov a zdravšiemu životnému štýlu našich detí.
Pozri prezentáciu a literárne práce.
-kg-
Jesenné prázdniny
Staršie informácie Staršie informácie