Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

V mesiacoch október a november sa naši žiaci druhého stupňa stali súčasťou detskej poroty v projekte Detský čin roka. Každý žiak mohol dať hlas jednému skutku v každej kategórii. Aktívne sa do poroty zapojilo celkovo 34 žiakov.
A my veríme, že všetky deti  projekt motivoval k pozitívnym hodnotám, podporil dobro a inšpiroval ku konaniu dobrých skutkov.
-sj
Naša tohtoročná účasť v zábavno-súťažnej aktivite „Hovorme o jedle“, v rámci ktorej sme zorganizovali Deň zdravej výživy na tému „Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov“ ,  nám priniesla krásne umiestnenie v zlatom pásme. Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom i žiakom, ktorí sa  do tejto akcie zapojili a prispeli k spoločnému výsledku. Naša snaha bola ocenená zlatým diplomom. Z úspechu máme veľkú radosť.
-KG-
Staršie informácie Staršie informácie