Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Plavecký výcvik
Žiaci 5. a 6. triedy absolvovali základný plavecký výcvik v hoteli Sipox v Štrbe. Plaveckému ,,umeniu“ sa učilo 11 žiakov pod vedením učiteľov telesnej výchovy Mgr. M. Juhásovej a Mgr. M. Baláža. Žiaci v úvode absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznámenie sa s vodným prostredím. Skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať  strach. Učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Neplavci si postupne osvojili splývavú polohu a zdatnejší plavci sa učili plavecké štýly: kraul, prsia a znak. Pri nácviku používali plavecké dosky a rôzne pomôcky. Dôkladne si osvojili prácu horných, dolných končatín a učili sa efektívne dýchať pri plávaní. V závere kurzu absolvovali plávanie na čas rôznymi plaveckými štýlmi. Ako pamiatku na plavecký výcvik dostali ,,mokré vysvedčenie“ s fotkou a dosiahnutými časmi s plaveckých pretekov.
-jm-
Staršie informácie Staršie informácie