Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
ČO SLOVENSKO DALO SVETU
Dňa 3.10.2019 sa zúčastnili naši žiaci náučného divadelného predstavenia na ktorom im boli priblížené naše materiálne aj duchovné poklady. Autori ich rozdelili na päť tém:
- bohatstvo vôd a liečivých prameňov,
- tradícia brtníctva / včelárstvo/,
- tradícia ovčiarstva,
- nerastné bohatstvo a rozvoj obchodu,
- bohatstvo ducha, rozvoj vied a učenci, ktorí vzišli z našej rodnej hrudy / Ján Jesenius, Štefan Banič, Ján Bahýľ a Jozef Murgaš.
Predstavenie bolo založené na interaktívnej forme, kde boli žiaci vťahovaní do deja. Takto im boli priblížené dejiny a zistili, že máme byť na čo hrdí.
-jv-
„Jedz a hýb sa“
Ako každý rok, tak aj tohto roku sme sa zapojili aktivít v poradí už 7. ročníka týždňa „Hovorme o jedle“, ktorý vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, s cieľom podporiť vzdelávanie detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch.
Pod názvom „Jedz a hýb sa“ sme si v piatok 18. 10. 2019 zorganizovali deň zameraný na zdravú výživu a zdravý životný štýl. Deň sme začali reláciou v školskom rozhlase, venovanou problematike potravín a výživy a potrebe pravidelného pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu. Ďalej žiaci v triedach so svojimi triednymi učiteľmi pripravovali rôzne nátierky, ovocné a zeleninové šaláty. V snahe prispieť k zlepšeniu stravovacích návykov a zdravšiemu životnému štýlu našich detí sme pokračovali športovými súťažami v telocvični, v areáli školy a tí najmenší krátkou turistickou vychádzkou.
Veríme, že tieto aktivity podporia chuť a záujem našich žiakov stravovať sa zdravšie a aktívne sa podieľať na budovaní svojho zdravia.
-kg-
Staršie informácie Staršie informácie