Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Návšteva z Blatnej

V dňoch 13.06. - 15.06. 2018 sme privítali v našej škole vzácnych hostí, pani riaditeľku Mgr. Janu Krapsovú, pedagógov a žiakov  zo ZŠ J. A. Komenského z Blatnej. Našu školu poctila svojou návštevou aj pani starostka z Blatnej, Bc. Kateŕina Malečková, spolu s pani vedúcou odboru financií a školstva mesta Blatná, Ing. Dagmarou Malečkovou.
V stredu podvečer po ubytovaní sa hostí v Motoreste Kriváň sme ich privítali na pôde našej ZŠ. Krátky kultúrny program, uvítacie slová pani riaditeliek obidvoch ZŠ, príhovor zástupcu starostu p. Miroslava Ilavského a chutná večera pripravená pani kuchárkami boli začiatkom ich pobytu vo Važci.
Program pre hostí pripravovali pedagógovia spolu so žiakmi. Bol rôznorodý. V stredu večer športové zápolenie. Vo štvrtok ráno sa hostia vydali za spoznávaním nášho regiónu. Navštívili Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Spišský hrad a nenechali si ujsť ani dielo Majstra Pavla z Levoče. Večer pokračoval ich program v škole. Hostí prišiel privítať do školy pán starosta Ing. Milan Lištiak a tiež niekoľko poslancov. Žiaci sa zabavili rôznymi športovými súťažami a pokračovali diskotékou. V piatok sa najskôr zúčastnili vyučovania, a potom navštívili Múzeum ľudových tradícií, Dom Jána Hálu a Važeckú jaskyňu.
Obedom v školskej jedálni , rozlúčkou a spoločnou fotografiou na záver sa ich pobyt u nás skončil. Určite sa už tešili na svojich blízkych. Nám zostala krásna spomienka na ich pobyt u nás, ich prívetivosť a srdečnosť. Dúfame, že si aj oni odniesli podobné pocity od nás.
Naše poďakovanie patrí všetkým zamestnancom školy, OÚ, ale aj rodičom žiakov a tiež našim žiakom, ktorí sa snažili o to, aby bolo o našich priateľov z Blatnej čo najlepšie postarané.
-jv-
V utorok 29. mája 2018 žiaci 4. - 9. ročníka navštívili historické mesto Kremnica.
Ako prvú sme si prezreli Mincovňu, ktorá patrí v súčasnosti k najstarším nepretržite pracujúcim podnikom svojho druhu na svete. Jej návštevu sme začali prehliadkou mincí a krátkym dokumentom, po ktorom sme sa presunuli do priestorov starej raziarne.  Tu sa nachádzajú ešte dodnes funkčné historické stroje, na ktorých sa razia napríklad odznaky. Potom sme mali možnosť  nahliadnuť do priestorov novej raziarne a vidieť raziace stroje  priamo pri razbe a balení mincí.
Po absolvovaní prehliadky Mincovne sme sa presunuli do banského múzea a pozreli si priestory štôlne Andrej, ktorú nazývajú aj ,,križovatka storočiami.“ Štôlňou sme sa prešli v žltých prilbách s čelovkami a dlhých zelených plášťoch približne 60 metrov pod povrchom zeme. Tu sme sa dozvedeli o podmienkach a ťažkej práci vtedajších baníkov pri razení zlata.
Na záver sme absolvovali prehliadku centra mesta so sprievodkyňou, ktorá nám popri prechádzke priblížila dejiny  kremnickej vstupnej brány, morového stĺpu, mestkého hradu i meštianskych domov.
-km-
Školský výlet
Staršie informácie Staršie informácie