Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Ján  Ilavský - Podkrivánsky

V posledný septembrový týždeň sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v obecnom múzeu, kde si vypočuli prednášku  o vzniku a založení Važca, ľudových tradíciách a tvorbe nášho rodáka Jána Ilavského-Podkrivánskeho. Zároveň si zblízka mohli prezrieť dreveničku, v ktorej žil a tvoril maliar Ján Hála.
-sj-

V polovici októbra sme na našej škole uskutočnili účelové cvičenia. Ich súčasťou bol aj cvičný požiarny poplach. Žiaci aj zamestnanci školy si precvičili evakuáciu.
Okrem teoretických a praktických vedomostí si žiaci druhého stupňa preverili aj svoju fyzickú kondíciu zrýchleným presunom smerom na Štrbu.
-jv-
Účelové cvičenia
Staršie informácie Staršie informácie