Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Účelové cvičenia
Začiatkom septembra sme na našej škole uskutočnili účelové cvičenia, ktorých súčasťou bol aj cvičný požiarny poplach. Žiaci a zamestnanci školy si tak precvičili evakuáciu. Následne si žiaci druhého stupňa preverili svoju fyzickú kondíciu presunom do zaniknutej osady Šoldov. Cestou si urobili malú prestávku na Važeckej výhliadke, odkiaľ je krásny výhľad na Tatry. Popri oddychovaní a malom občerstvení si vypočuli aj krátku prednášku o vzniku nášho najvyššieho pohoria. Žiaci tak prežili doobedie plné pohybu a poznávania okolia našej obce.
-km-
V septembri opäť u nás

Opäť nesklamali a ukázali nám, ako to funguje za veľkou mlákou. Áno! Naši priatelia z Ameriky nás znovu potešili svojou prítomnosťou.
Dianne a Shane k nám priviedli svojich známych, aby nám spestrili hodiny anglického jazyka. Svojim programom zaujali nielen učiteľov ale hlavne žiakov. Veríme, že aj vďaka nim sa budú naše deti dívať na angličtinu v inom svetle a budú s radosťou objavovať krásu tohto svetového jazyka.
Dovolím si však povedať, že nielen oni ( AMERIČANIA) sú prínosom pre nás ale aj naopak. Pretože vďaka našej spolupráci, majú aj oni možnosť spoznávať niečo z nášho ľúbezného kraja.
-mm-
Staršie informácie Staršie informácie
2.septembra sa aj na našej škole začal nový školský rok 2019/2020.
Po zaznení štátnej hymny patrili úvodné slová p. zástupkyni Mgr. Jakúbekokovej, ktorá v slávnostnom príhovore srdečne privítala všetkých žiakov, rodičov, pedagógov i ostatných zamestnancov našej školy.
Osobitnú pozornosť venovala prváčikom, ktorí  po prvý krát prešli  školskou bránou, ale tiež  piatakom, ktorí si budú zvykať na nových pedagógov a v neposladom rade  naším najstarším žiakom – deviatakom, pre ktorých je šk. rok 2019/2020 posledným rokom na našej škole. Všetkým pedagógom a žiakom popriala veľa úspechov, radostí a pohody.
O program sa postarali aj deti z MŠ a žiaci prvého stupňa ZŠ. Na záver zaznela naša školská hymna.
-ki-
Otvorenie školského roka 2019/2020