Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
MDD
Aj v tomto školskom roku, na prelome mesiacov máj a jún, k nám do školy prišiel pán Shane McNary so skupinou zaujímavých ľudí z Ameriky. Stalo sa už tradíciou, že sa zúčastňujú vyučovacích hodín a pomáhajú našim žiakom odstraňovať komunikačnú bariéru. Američania oslávili spoločne s našimi žiakmi aj MDD. Pripravili si pre nich rôzne aktivity. My im tiež vytvoríme taký program, aby mali možnosť spoznať naše tradície. Dobrou vizitkou vzájomnej spolupráce je aj fakt, že sa do našej školy radi vracajú. jv-
Američania
Dňa 18.06.2018 mali naši žiaci príležitosť vidieť v areáli ZŠ viaceré druhy dravcov. Pod vedením cvičiteľa sa dozvedeli o ich spôsobe života  a histórii sokoliarstva. Po pútavom rozprávaní spojenom s praktickými ukážkami,  mali žiaci možnosť odfotografovať sa s našim najväčšim dravcom.
jv-
Sokoliari

Dňa 01. 06. 2018 sa uskutočnil Deň detí v spolupráci s detskou organizáciou Fénix a školským parlamentom. Počasie nám veľmi prialo. Pomocnú ruku nám podali aj Američania, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru spojenú s bojovým umením. Pri streleckom stanovišti nám vypomohol pán Jurčo. Na záver sa predstavil tunajší hasičský zbor, ktorý predviedol a zaujal rôznymi aktivitami. Najväčšou bola penová šou. Najlepšími športovcami prvého stupňa sa stali štvrtáci a na druhom stupni  obsadili prvé miesto deviataci.
-MM-
Staršie informácie Staršie informácie