Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Didaktické hry a účelové cvičenia
Didaktické hry a účelové cvičenie absolvovali žiaci 1.-4. ročníka a 5.-9. ročníka v poslednom týždni školského roka. Okrem iného si žiaci precvičili opustenie budovy po vyhlásení požiaru.
Otestovali si nielen teóriu, ale aj fyzickú kondíciu rôznymi aktivitami. Dokonca si v závere otestovali aj svoje chuťové poháriky, keďže sa cestou naspäť do školy zastavili aj v miestnej cukrárni. Sladké zakončenie potešilo všetkých zúčastnených.
-vj-
V stredu 26.06. 2019 sa uskutočnil pre žiakov ZŠ aj MŠ koncert. Odzneli na ňom ukážky z najznámejších slovenských a českých muzikálov. Koncert bol doplnený videoprojekciou s textami. Na konci školského roka teda spievala celá škola.
-vj-
Československý muzikál
Staršie informácie Staršie informácie