Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Škola v prírode Oravice
V dňoch 10. až 14. júna 2019 hostili Oravice našich žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa zúčastnili školy v prírode. Oravský hrad, výstup na vrchol zjazdovky, rašelinisko, túry do Juráňovej  doliny a vrch Skorušina - to je len časť z bohatého programu, pripraveného pre žiakov.  Každodenná  turistika, popoludňajšie kvízy, večerné plávanie a futbal  nedovolili deťom ani na chvíľu zaháľať. Pre mnohých bola škola v prírode prvou príležitosťou stráviť pár dní mimo domova, bez rodičov a ich starostlivosti. Deti sa priučili  samostatnosti, poriadku, pravidlám spolunažívania, ale i princípom obchodovania. Žetóny, ktoré získavali za splnenie zadaných úloh a absolvovanie túr, si mohli vymeniť v improvizovanom obchodíku za rôzne vecné odmeny, zakúpené z prostriedkov RZ. Všetkými aktivitami nás sprevádzalo horúce letné slnko a tak nám veľmi vhod prišla návšteva Brestovskej jaskyne v Zuberci, ktorou sme v piatok zakončili netradičný týždeň uprostred krásnej oravskej prírody. Bohatší o nové skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky sme sa s radosťou vrátili domov, do reality záverečných dní školského roka.
-kg-
Žiaci 5. triedy absolvovali základný plavecký výcvik v hoteli Sipox v Štrbe od 10.6. do 14.6.2019. Plaveckému ,,umeniu“ sa učilo 10 žiakov pod vedením učiteľov telesnej výchovy Mgr. M. Juhásovej a Mgr. M. Baláža. Žiaci v úvode absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznámenie sa s vodným prostredím. Skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať  strach. Učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Neplavci si postupne osvojili splývavú polohu a zdatnejší plavci sa učili plavecké štýly: kraul, prsia a znak. Pri nácviku používali plavecké dosky a rôzne pomôcky. Dôkladne si osvojili prácu horných, dolných končatín a učili sa efektívne dýchať pri plávaní. V závere kurzu absolvovali plávanie na čas rôznymi plaveckými štýlmi. Ako pamiatku na plavecký výcvik dostali ,,mokré vysvedčenie“ s fotkou a dosiahnutými časmi s plaveckých pretekov.
-mj-
Plavecký výcvik
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Važci vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ/ka materskej školy vo Važci na dobu určitú.l  Požiadavky: úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou. Žiadosti je potrebné zasielať do 20.08.2019 na adresu sídla školy: ZŠ s MŠ Važec, Školská 339, 03261 Važec, prípadne na mail: zs.vazec@stonline.sk. Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.08.2019 o 10:00 hod. v budove školy. Na výberové konanie budú pozvaní tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované vzdelanie.
Oznam
Staršie informácie Staršie informácie