Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Organizácia školského roka 2017/2018
Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred začiatkom
prázdnin
Termín prázdnin Začiatok
vyučovania po
prázdninách
  jesenné   27. október 2017
(piatok)
31. október -
31.október 2017
2. november 2016
(
štvrtok)
vianočné 22. december 2017
(piatok)
23. december 2017 -
5. január 2018
8. január 2018
(pondelok)
polročné 1. február 2018
(
štvrtok)
2. február 2018 (piatok)   6. február 2018
(pondelok)
jarné 16. február 2018
(piatok)
19. február -    
23. február  2018
26. február  2018
(pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018
(streda)
29. marec -
3. apríl 2018
4. apríl 2018
(streda)
letné 29. jún 2018
(piatok)
2. júl - 31. august 2018 3. september 2018
(pondelok)
Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-2018) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín Testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Staršie informácie Staršie informácie