Základná škola s materskou školou Važec
9:16 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Oznam
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Važci oznamuje rodičom žiakov a žiakom, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu od  pondelka 26. 10. 2020 prechádzajú žiaci ročníkov 5. – 9. na dištančné vzdelávanie. Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe. Všetky informácie o spôsobe, rozvrhu, hodnotení dostanú od svojich triednych učiteľov. Menia sa termíny jesenných prázdnin: prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra2020. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020. Prosím rodičov, aby v prípade nejasností komunikovali s triednymi učiteľmi.
Ďakujeme za pochopenie.
Hovorme o jedle
V týždni od  12. októbra 2020 do 16. októbra 2020 sa naša škola zapojila už do VIII. ročníka súťaže Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory  pod názvom „Hovorme o jedle“. Cieľom súťaže je rozvíjať povedomie o význame potravín, podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu a  schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.
Úlohou žiakov a učiteľov bolo vymyslieť a v rámci svojich tried zrealizovať rôzne aktivity  k téme „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“.
Zo zrealizovaných aktivít na túto tému sme formou prezentácie pripravili súťažný príspevok, ktorý si môžete pozrieť v prílohe.
Okrem toho sa žiaci II. stupňa  zapojili aj do literárnej súťaže, kde mali možnosť prispieť svojimi esejami k téme "Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza".
(KG)
Vzdelávanie učiteľov
Učitelia sa pripravovali na dištančnú formu vzdelávania žiakov absolvovaním aktualizačného vzdelávania pod názvom Implementácia Office 365 do procesu vzdelávania v Základnej škole      s materskou školou. Lektorom tohto vzdelávania bol Ing. Z. Baráni, PhD. Školením získali učitelia nové vedomosti a zručnosti v oblasti Office 365 - Teams, OneNote a Forms.
Staršie informácie Staršie informácie