Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Účelové cvičenia a didaktické hry
Aj v tomto školskom roku sme v mesiaci máj uskutočnili na 2.stupni účelové cvičenia a didaktické hry na 1.stupni. Teóriu sme spojili aj s praxou. Źiaci si v priestoroch školy precvičili evakuáciu počas požiarneho poplachu. Absolvovali aj presuny v rámci obce a jej okolia. Tiež plnili rôzne úlohy a
niektorí zistili, že budú musieť popracovať na svojej fyzickej kondícii.
-jv-
Pekné verše, detské piesne, hru na gitare, malé divadielko a veľké ĎAKUJEM. To všetko mali možnosť si  vypočuť mamičky, ktoré prijali pozvanie na tvorivé dielne organizované v našej škole v utorok 15. mája 2018 pri príležitosti         Dňa matiek. Deti z 1. stupňa pod vedením svojich pedagógov  pripravili pre svoje mamičky krátky program, na ktorý nadväzovali tvorivé dielne.  Deti, mamy i ďalší rodinní príslušníci mali príležitosť spoločne si vyzdobiť farbami na textil vlastnú tašku. Pod ich šikovnými  rukami vznikli veľmi pekné výrobky s  jedinečnými  vzormi. Ďakujeme všetkým zúčastneným mamičkám, že si našli popri každodenných povinnostiach chvíľku čas, že sa nebáli vymeniť varechy za štetce a mohli sme tak spoločne stráviť veľmi príjemný utorkový podvečer.
-gk-
Staršie informácie Staršie informácie