Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Partnerská návšteva ZŠ z Važca v Blatnej
Američania vo Važci
Počas školského roka nám vypomáhala aj pani Dianne Mc Nary. Zúčastňovala sa pri niekoľkých vyučovaniach anglického jazyka. Pomáha nám aj pri vyplňovaní anglickej knižnice. Prisľúbila nám aj užšiu spoluprácu so žiakmi.
Dňa 03. 06. 2019 sa uskutočnil Deň detí. Počasie nám veľmi prialo. Pomocnú ruku nám podali aj Američania, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru spojenú s hudobným a balónovým umením.  Najlepšími športovcami prvého stupňa sa stali štvrtáci a na druhom stupni  obsadili prvé miesto ôsmaci.
V prvom júnovom týždni, tak ako aj po ostatné roky k nám zavítali pán Shane a pani Dianne  Mc Nary so skupinou zaujímavých ľudí. Počas celého týždňa sa zúčastňovali vyučovacích hodín a pomáhajú nám odstraňovať bariéry  v komunikácií.
Tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu s nimi.
-mm-

V dňoch 22.5 – 24.5.2019 sa naši žiaci 6. – 9. ročníka spolu s p. riaditeľkou Mgr. A Ilavská a pedagógmi  - Mgr. I. Gočová, Mgr. Krajčová a Mgr. K. Ilavská zúčastnili návštevy partnerskej školy ZŠ J. A. Komenského v Blatnej. Láskavosť, prívetivosť, pohostinnosť a milá spoločnosť nás počas celého pobytu sprevádzala na každom kroku a pri všetkých aktivitách našimi milými hostiteľmi.
V stredu podvečer, po príchode do Blatnej sme sa ubytoval na školskom internáte a po večery nás v ZŠ J. A. Komenského v Blatnej privítala p. riaditeľka Mgr. Janka Krapsová, p. zástupkyňa Ing. Martinka Michalová, p. zástupca starostu mesta Pavel Ounický a ostatní pedagogickí zbor. Spoločne zo žiakmi pre nás pripravili bohatý kultúrny a 
športový program.
Na druhý deň ráno sme spoločne s p. zástupkyňou Ing. Martinou Michalovou a bývalou p. riaditeľkou Jiřinkou Karlíkovou vyrazili na výlet do Hlubokej nad Vltavou. Počas cesty sme sa zastavili v nákupnom centre Globus, kde si mohli naši žiaci nakúpiť a posedieť v príjemnej cukrárni pri výborných domácich zákuskoch a iných pochutinách. Po príchode do Hlubokej sme navštívili prekrásny zámok Hluboká. Dejiny a 
život na zámku nám pútavo priblížil sprievodca. Okrem prehliadky zámku sme mali príležitosť prejsť aj zámockým parkom s možnosťou zakúpenie suvenírov. Príjemnú  atmosféru umocnilo aj slnečné počasie. Po návrate z Hlubokej nad Vltavou sme sa opäť spoločne stretli v ZŠ s našimi hostiteľmi. Žiaci ZŠ spoločne s pedagógmi pripravili pre našich žiakov vedomostné súťaže a skvelú zábavu pri hudbe.
V piatok dopoludnia sme mali program v 
škole. Naši žiaci boli rozdelení podľa ročníkov na vyučovanie do tried. Potom sme spoločne s p. riaditeľkou Mgr. Jankou Krapsovou navštívili skvelé interaktívne múzeum v Blatnej a spoznali námestie mesta Blatná. Pred odchodom domov sme sa vrátili do školy na obed, po ktorom sme sa rozlúčili a odnášali si príjemné pocity, nezabudnuteľné zážitky a veru aj slzičky priateľstva. Šťastný návrat domov v nočných hodinách dal bodku za vydarenou akciou.
Ešte raz veľké ďakujem naším hostiteľom zo ZŠ J. A. Komenského a mesta Blatná. Pozri fotogalériu.
-ik-
Staršie informácie Staršie informácie