Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Ukončenie školského roka
Didaktické hry a účelové cvičenia
V závere školského roku si naši žiaci opäť precvičovali nielen kondíciu, ale aj teoretické a praktické vedomosti. Didaktické cvičenia a účelové hry nám spestrili svojou prítomnosťou aj dobrovoľní mladí zdravotníci zo stredných škôl v Liptovskom Mikuláši. Pripravili si pre žiakov teoretickú aj praktickú časť poskytovania prvej pomoci. Po precvičení si ošetrovania rôznych zranení si svoje vedomosti žiaci vyskúšali v pripravenej súťaži v poskytovaní prvej pomoci.
Súťažilo sa na stanovištiach. Mladí zdravotníci priebežne hodnotili činnosť jednotlivých družstiev.
V závere vyhodnotili každé družstvo z 1. aj 2. stupňa.
Víťazmi sa stali družstvá z tretej a siedmej triedy. Blahoželáme!
Ďakujeme MS SČK vo Važci, osobitne p. Lúčanskej a p.Križanovej, ktoré prevzali patronát nad súťažou a odmenili nielen víťazov, ale aj všetkých zúčastnených žiakov.
-jv-
Dňa 30. júna 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Po príhovore pani riaditeľky deviataci predali pomyselné žezlo terajším ôsmakom. Žiaci v triedach dostali koncoročné vysvedčenia,  rozlúčili sa s triednymi učiteľmi a rozišli si užiť dva mesiace prázdnin.
-zb-
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Staršie informácie Staršie informácie