Základná škola s materskou školou Važec
7:57 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Dňa 24. 9. 2021 sa vo Važci uskutočnila zbierka „Biela pastelka.“ Naši žiaci sa rozhodli aj týmto spôsobom pomôcť slabozrakým a nevidiacim. Deviataci s ochotou vyzbierali peniaze na dobrú vec nielen u spolužiakov a učiteľov, ale aj v celom Važci. Každý, kto prispel, dostal symbolicky bielu pastelku. Ďakujeme všetkým, ktorí zbierku organizovali alebo prispeli finančne, aby sme takýmto spôsobom mohli pomôcť znevýhodneným ľuďom. Pozri fotogalériu.
Dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši, pri príležitosti svetového dňa prvej pomoci, priblížili našim žiakom problematiku poskytnutia prvej pomoci.
Svojou návštevou inšpirovali žiakov k osvojeniu si základných zručností potrebných k záchrane ľudského života. Informácie, ktoré získali im pomáhajú byť zodpovednejšími k sebe a svojmu okoliu.
SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI
11. september
V dňoch od 27.9. do 29.9. 2021 sa na našej škole uskutočnili aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý je tradične 26. septembra.  Žiaci na hodinách angličtiny riešili kvízy, čítali si zaujímavosti o európskych jazykoch, robili nástenku. Na hodinách výtvarnej výchovy maľovali vlajky európskych krajín. Pozri fotogalériu.
Európsky deň jazykov
Staršie informácie Staršie informácie