Základná škola s materskou školou Važec
6:02 22-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Dňa 2. septembra 2021 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2021/2022. Prajeme všetkým žiakom aj ich učiteľom úspešný školský rok, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali. Želáme vám veľa dobrých známok, veľa pochvál a veľa radosti zo školskej práce.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ
Oznam
Oznam

Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti od 3. 9. 2021:

Ranný príchod žiakov je upravený nasledovne:

7:30 - 7:45 - žiaci 1. stupňa ZŠ

7:45 - 8:00 - žiaci 2. stupňa ZŠ

8:00 - 8:15 - žiaci špeciálnych tried, 1.C, 1.D

 

Školský klub detí bude v prevádzke od 11:30 do 16:00 a ranný školský klub detí bude v prevádzke od 6:30 do 7:30.

MŠVVaŠ SR odporúča rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Oznámenie sa nachádza na webovej stránke školy v sekcii DOKUMENTY a na portáli EduPage v časti žiadosti/vyhlásenia). Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 môže požiadať neprekonaných a nezaočkovaných žiakov, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, v záujme ochrany ich zdravia, no zároveň môže uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa výnimka týka.

Výnimku z karantény si môže uplatniť zákonný zástupca, ktorého dieťa:

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

d) prekonalo ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Staršie informácie Staršie informácie