Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Celoslovenské stretnutie Fénixákov
Do školy na bicykli
V dňoch 12.6. - 16.6. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže UCI Road World Champion, ktorej cieľom bolo „rozpohybovať“ žiakov. Túto súťaž podporoval aj najvýznamnejší slovenský cyklista Peter Sagan. Žiaci, ktorí prišli do školy na bicykli, dostali kartičku Petra Sagana, ktorú mohli potom použiť na vyučovacích hodinách. Karta slúžila na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu.
Počet žiakov našej školy zapojených do kampane: 104. Počet jázd žiakov našej školy zapojených do kampane: 348. Odhadovaný počet kilometrov najazdených žiakmi zapojených do kampane. 472.
-km-
„Podaj mi ruku“ - to bolo krédo 9. Celoslovenského stretnutia Fénixákov, ktoré sa  uskutočnilo v  dňoch 16. - 19. júna 2017 na Duchonke. Našu základnú organizáciu reprezentovali dievčatá Saška Gregušková, Dianka Chovanová a Viky Chovanová. Keďže ústrednou témou stretnutia bola téma „Vzťahy“, akousi vstupenkou na stretnutie bola fotografia, odrážajúca vzťahy v našej základnej organizácii. Tématika vzťahov  bola súčasťou všetkých aktivít v rámci celého víkendu. Dievčatá sa zúčastnili konferencie a workshopu na tému „Sú medzi nami - Podaj mi ruku“, tvorili postery, navštívili  zrúcaniny Topoľčianskeho hradu, súťažili v náhodne zostavených družstvách a mali tak veľa možností si uvedomiť, ako vznikajú a fungujú vzťahy kamarátske, partnerské, vzťahy medzi rodičmi a deťmi a ako môžu prispieť k ich skvalitneniu. Dievčatá prežili krásny víkend, spoznali nové miesta, nových ľudí a  bohatšie o poznanie a zážitky sa vrátili domov, do víru školských povinností.
    K.G.
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20