Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Matematický klokan
Aj tento školský rok sa naši nadšenci pre matematiku zahryzli do riešenia zaujímavých logických úloh. Do 21. ročníka súťaže sa zapojilo spolu 25 žiakov, medzi ktorými bolo aj 7 prváčikov. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. 
Výborné výsledky dosiahli naše žiačky Simona Jacková (6. tr.), Daniela Rysuľová (5. tr.) a Katarína Kšenzakovičová (6. tr.)
-km-
Dňa 20.04. 2018 sme si pripomenuli Deň Zeme dvomi spôsobmi. Najskôr sme sledovali film o tom, ako my ľudia vieme zasypať odpadom planétu Zem a nemyslieť pritom na dôsledky našej činnosti.
Po skončení filmu sa všetci žiaci spolu aj s pedagógmi zapojili do upratovania a skrášľovania priestorov okolo školy a jej širšieho okolia.
Cieľom bolo vyskúšať si ochranu životného prostredia aj prakticky. Zbierali sme odpad, triedili, upratovali, zametali, premenou prešli aj skalky.
Deň Zeme sa vydaril.
-jv-
Staršie informácie Staršie informácie