Základná škola s materskou školou Važec
6:43 22-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Nové opatrenia platné od 12. 10. 2020
Výrazne sa bude odporúčať nosenie rúšok na materských školách, pre prvý a druhý stupeň základných školách je povinné. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.

Zrušiť by sa mali plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, výlety či skupinová výučba ZUŠ. Školské družiny budú fungovať za sprísnených opatrení.
Do školy na bicykli
Komparo
Aj tento rok sa naša škola zapojila do národnej kampane za zlepšenie podmienok školskej mobility Do školy na bicykli, ktorá sa konala  nadväzujúc na Týždeň mobility. Akciou chceli organizátori dosiahnuť, aby deti nechodili do školy dopravnými prostriedkami, ale využili vlastné sily a zručnosti. Žiaci, ktorí prišli do školy na bicykli, dostali kartičku, ktorá ich zachráni pred jednou odpoveďou alebo zlou známkou. V rámci protiepidemických opatrení  a odporúčaní sme museli rozdeliť žiakov podľa tried. Žiaci prvého stupňa absolvovali túto akciu v dňoch 23., 24. a 25. 9. 2020, žiaci druhého stupňa absolvovali akciu v dňoch 28., 29. a 30. 9. 2020.  Spolu vo všetkých termínoch deti prišli do školy na bicykli 207 krát. Lepší v týchto štatistikách bol druhý stupeň so 106 účasťami. Deťom ďakujeme za absolvovanie akcie, ktorá sa nie vždy konala v dobrom počasí. Pozri fotogalériu >>
Naša škola sa aj tento rok zapojí do testovania Komparo, kde žiakov preveria testy, ktoré sú rovnaké pre celé Slovensko. Žiaci deviatych ročníkov budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci ôsmych ročníkov budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, fyziky a všeobecných študijných predpokladov. Oba testovania sa budú konať zhodne 12. 11. 2020. Prostredníctvom Kompara žiaci  dostávajú spätnú väzbu o stave a pripravenosti  na testovanie T9.
Staršie informácie Staršie informácie