Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Matematický klokan
Aj tento školský rok sa naši nadšenci pre matematiku zahryzli do riešenia zaujímavých logických úloh. Do 22. ročníka súťaže sa zapojilo spolu 27 žiakov, medzi ktorými bolo aj 5 prváčikov. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. 
Najlepšie výsledky dosiahla žiačka Timea Fiamčiková z 2. triedy. Gratulujeme.
-km-
Výlet žiakov 1. - 5. ročníka na hrad a skanzen v Starej Ľubovni
V utorok 4. júna 2019 47 žiakov 1. – 5. ročníka navštívilo hrad a skanzen v Starej Ľubovni. Na hrade žiaci so záujmom plnili úlohy súvisiace s históriou hradu, prehliadka skanzenu bola pre zmenu spestrená rozprávkou Čert a Káča. Keďže nám bolo okrem pekného a zaujímavého programu dopriate aj krásne letné počasie, výlet môžeme hodnotiť na výbornú
-kg-
Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Vtedy je čas  povedať našim mamkám ako veľmi ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Žiaci prvého stupňa svojim mamkám vyjadrili úctu spoločne stráveným popoludním dňa 14. 5. 2019. Deň matiek sme oslávili tvorivými dielňami, kde mamičky spolu so svojimi deťmi pod vedením p. učiteľky ZUŠ V. Uhliarovej vytvorili krásne maľované obrazy. Ešte v úvode nášho stretnutia žiačky druhého stupňa predniesli krátke básne, v ktorých vyznali mamkám lásku a vyjadrili im vďačnosť za všetko čo pre nás robia. Krátke vystúpenie zakončila žiačka Sandra Rybková nežnou melódiou, ktorú zahrala na keyboarde. O občerstvenie sa postarala p. uč. Gregušková, ktorá spolu so žiakmi zo záujmového útvaru Malá kuchárka pripravili výborné dobroty, ktoré mamičkám veľmi chutili. Tvorivý deň s mamičkami pomohli pripraviť p. uč. J. Šuleková, K. Gregušková,  Z. Ilavská, M. Piervolová a E. Fedorová. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a strávili svoj drahocenný čas v priestoroch školy, s pedagógmi a v neposlednom rade so svojimi deťmi.
-fe-
Staršie informácie Staršie informácie