2% z dane
40; 300
Ďakujeme všetkým rodičom, pedagógom a POZEMKOVÉMU SPOLOČENSTVU - URBÁR Važec za venovanie 2% z daní. Hodnota 2% z dane za všetkých darcov je 680,15 €.
Zoznam rodičov a pedagógov, ktorí venovali 2% z dane:
p. Zuzana Chovanová
p. Radoslav Fedor
p. František Mižda
Ing. Zdeno Baráni, PhD.
Mgr. Tatiana Barániová
Mgr. Eva Fedorová
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Bc. Katarína Ilavská
Ďakujeme aj RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU pri ZŠ Važec za zaplatenie členského poplatku žiakom, ktorí sú členmi DO - Fénix.