Základná škola s materskou školou Važec
9:27 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Úspech našich žiakov v Pytagoriáde

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za

správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.

Do školského kola sa zapojilo 12  žiakov z 3.- 8. ročníka ZŠ. Tri žiačky z našej školy:

Viktória Molnárová, Simona Gulašiová a Nina Jacková postúpili do okresného kola.

V okresnom kole sa najvyššie umiestnila Viktória Molnárova (14. miesto), Simona Gulašiová (29. miesto) zo 164 žiakov z nášho okresu. Nina Jacková v kategórii P7 sa umiestnila na 60. mieste.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a sme na nich hrdí.

Prevencia agresivity a šikanovania

V piatok, 1. apríla 2022 sa v našej ZŠ uskutočnila preventívna prednáška v spolupráci s Policajným zborom v Liptovskom Mikuláši, zameraná na šikanovanie, agresívne a nevhodné správanie.

Primárnym zámerom prednášky bolo informovať žiakov o možnostiach ochrany pred šikanovaním. Ako sa správať, aby sa nestali obeťou šikanovania, ako postupovať v prípade, ak sa už obeťou stali. Prednášku viedla príslušníčka policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, kpt. JUDr. Poljaková. Prednášky sa zúčastnili všetci žiaci 3.-4. ročníka ZŠ.            

1.-2. ročník ZŠ sa zúčastnil preventívnej aktivity „Snehulienka trochu inak,“ ktorá je zameraná na prevenciu pred nežiadúcimi javmi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravý vývin dieťaťa. V rámci aktivity sú deti upozornené na závažnosť témy „unesené, stratené a odídené deti“ a sú im ponúknuté stratégie a formy správania sa v krízovej situácii pomocou modifikovanej rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch

Staršie informácie Staršie informácie