Základná škola s materskou školou Važec
9:29 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 14.3 – 18.3. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku v Snow parku Lučivná. Výcviku sa zúčastnilo 14 žiakov, ktorí si pod vedením pedagógov Mgr. M. Juhásovej a Mgr. M. Baláža osvojovali pohybové zručnosti spojené s lyžovaním.  Snehové podmienky  boli výborné. Počasie slnečné ako stvorené na jarnú lyžovačku.   Žiaci, ktorí nevedeli lyžovať, získali základy zjazdového lyžovania a tí zdatnejší sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach zdokonalili.  Na záver sme pre žiakov pripravili preteky, v ktorých si mohli preveriť svoje lyžiarske schopnosti. Vyhodnotenie pretekov, odovzdanie diplomov, medailí, cien a pamätných listov s fotografiou sa uskutočnilo v škole. Pozri fotogalériu.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 339, Važec oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis pre šk. rok 2022/2023 sa uskutoční 7. apríla 2022 od 14:00 do 17:00 v priestoroch ZŠ. Do 1. ročníka sa budú zapisovať deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016. Na zápis sa zákonní zástupcovia dostavia spolu s dieťaťom. V prípade, ak sa jeden zo zákonných zástupcov nemôže zúčastniť zápisu, je potrebné, aby zákonní zástupcovia vyplnili a podpísali písomné vyhlásenie - splnomocnenie. Viac tu.

Zápis pre šk. rok 2022/2023
Staršie informácie Staršie informácie