Základná škola s materskou školou Važec
9:31 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

YPSILON – slovina je hra

Aj v tomto školskom roku riešilo 25 žiakov 1. a 2. stupňa úlohy súťaže YPSILON-slovina je hra. Ide o zábavnú súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Hlavným cieľom je propagovať slovenský jazyk ako vyučovací predmet. Preto je primárnym poslaním súťaže zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s vyučovaním tohto predmetu. Súťažné úlohy sú zamerané na rozvoj žiackej originality, tvorivosti a aktívneho myslenia. Všetci žiaci, ktorí sa zapojili, boli odmenení diplomom a malou odmenou. Šiesti žiaci boli úspešní na 100 %. Z prvého stupňa to boli: Rebeka Hálková, Dorota Kočtúchová, Barbora Bartková, Michael Novák z 1. triedy a Simona Gulašiová z 3.triedy. Z druhého stupňa bola stopercentnou riešiteľkou Natália Rysuľová zo 6.triedy. Blahoželáme! Pozri fotogalériu.

Staršie informácie Staršie informácie
Deň vody

22. marec je Svetový deň vody. V tento deň sme si pripomenuli mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia. Šikovní triedni učitelia si pripravili pre žiakov zábavné, kreatívne a náučné aktivity zamerané na vodu a prírodu. Boli to rôzne kvízy, pokusy, hádanky a videá. Aj týmito aktivitami sme sa presvedčili, že voda je pre nás dôležitá a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.Pozri fotogalériu.