Základná škola s materskou školou Važec
9:33 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

KARNEVAL

Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a KARNEVALOM. Karneval nechýbal ani v I.A a I.B triede. Konal sa 25.2.2022 na 4. vyučovacej hodine a zábava pokračovala v ŠKD. Prváci si dali na výbere masiek poriadne záležať. Celé týždne dopredu rozmýšľali, akú masku si zvolia. Žiaci sa premenili na rôzne rozprávkové bytosti – víly, princezné, včielka, čarodejnica, ale aj policajt, vojak, horolezec a iné originálne masky. Príjemnú atmosféru dotvorila krásna hudba a z tejto akcie sa vykúzlil nezabudnuteľný zážitok. Už teraz sa TEŠÍME na budúcoročný karneval.

Staršie informácie Staršie informácie
Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je oslavou umenia slova. V tomto roku sme sa zúčastnili 68.ročníka recitačnej súťaže, ktorej cieľom nie je až tak samotná súťaž, ale ide skôr o povzbudenie lásky k literatúre, rozvoj osobnosti recitátorov a zdokonalenie recitátorských schopností. Literárna súťaž má už dlhoročnú tradíciu aj v našej škole. Školské kolo sa uskutočnilo 4.3.2022 a zúčastnilo sa ho 16 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: poézia a próza. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní a výbere toho najlepšieho. Na všetkých zúčastnených čakala sladká odmena a umiestnení na 1.-3. mieste boli odmenení krásnymi cenami i diplomom. Simonka Gulašiová, žiačka 3.ročníka, bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole v Liptovskom Mikuláši. Prednesy boli naozaj originálne a pôsobivé. Všetci sme pri nich strávili príjemné dopoludnie. Pozri fotogalériu.