In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
V šk. roku 2018/2019 naša škola aj naďalej pokračuje v školskom recyklačnom programe „ Recyklohry “. Počas roka plníme rôzne aktivity:
1. aktivita „Halóóó?“ -   hlavnou témou bolo  pozitívne využitie mobilov a internetu. V dnešnej dobe často počujeme, že deti sa na mobiloch iba hrajú a na internete vyhľadávajú nevhodné veci. Ako správni Recyklohráči sme ukázali, že vieme mobil a internet využívať aj pozitívne.
2. aktivita „ zMOBILizuj mozog“ -  viete, aké funkcie mali prvé mobilné telefóny alebo ako prvé mobily vyzerali, poprípade koľko mobilných telefónov sa vyzbieralo v rámci kampane zberu mobilných telefónov na predajniach Orange Slovensko? Práve na takéto otázky sme spoločne hľadali odpovede v tejto úlohe.

3.  aktivita „Cesta elektroodpadu“ - v tejto úlohe sme pomocou dotazníka bližšie preskúmali množstvo elektrozariadení, ktoré nás v domácnosti obklopujú a stanú sa po čase elektroodpadom. Taktiež sme sa dozvedeli o jednotlivých krokoch životného cyklu elektroodpadu, tj. od kúpy nového výrobku až po jeho recykláciu a využitie surovín na výrobu ďalších výrobkov.
-km-
Recyklohry
https://www.odpady-portal.sk
Staršie informácie Staršie informácie
Staršie informácie Staršie informácie