Základná škola s materskou školou Važec
9:35 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023.

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Viac tu.

Všetkovedko

Žiaci 1.stupňa sa zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá prebiehala na našej škole 30.11.2021. Mali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje. Získali dôležité skúsenosti s písaním testov a súťaž ich motivovala do ďalšieho vzdelávania.

 

Zúčastnilo sa jej 6 žiakov z 2. ročníka, 5 žiakov z 3.ročníka a 3.žiaci zo 4.ročníka. Všetci získali titul Všetkovedkov učeň a boli odmenení darčekom a diplomom.

Staršie informácie Staršie informácie

Naša škola sa už tretíkrát zapojila do rozvojového projektu Spolu múdrejší financovaného z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom programu je doučovať našich žiakov, a tak zlepšiť ich vedomosti a zručnosti v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

SPOLU MÚDREJŠÍ