Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Divadelné predstavenie
Dňa 02.05. 2018 sa žiaci 7.- 9. ročnika zúčastnili divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi. Rozprávka Kráska a netvor, výkony hercov a divadelná atmosféra zanechali v žiakoch neopakovateľný umelecký zážitok.
Pekné počasie a návšteva mesta dali dokonalú bodku za vydarenou školskou akciou. 
-jv-
Zápis do prvého ročníka
Zápis do prvého ročníka sa konal dňa 18. 04. 2018. Otvorenú hodinu si pre predškolákov z MŠ pripravil Mgr. Marek Molnár. Deti sa aktívne zapájali do rôznych činností pripravených pánom učiteľom. Dopoludnia sa tak budúci prváci zoznámili s priestormi, v ktorých bol popoludní zápis.
Počet zapísaných detí je 27.
Počet žiadostí o odklad je 1.
-vj-
Staršie informácie Staršie informácie