Základná škola s materskou školou Važec
8:39 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Školské a okresné kolo  olympiády v anglickom jazyku
Naša škola sa už druhý rok v predvianočnom období zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. V tomto projekte sa zbierali veci voňavého, chutného, teplého a zaujímavého charakteru, aby sme klientov sociálneho zariadenia v Spišskom Štiavniku  týmito drobnosťami v čase Vianoc mohli potešiť a zdieľali sme  pocit spolupatričnosti.  Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa do projektu zapojili.  Naša celková vianočná nádielka pozostávala z vyše 40 vianočných balíkov. Naším cieľom bolo obdarovať  všetky starké a starkých v  Dome Charitas Panny Márie Lurdskej v Spišskom Štiavniku. Nasledujúce fotografie sú toho dôkazom. Nie je nič krajšie, ako vidieť úprimnú radosť v očiach obdarovaných, ktorým stačí naozaj málo k tomu, aby sme im pohladili srdiečko drobnosťami, ako sú čokolády, keksy, tyčinky, sprchové gély, ponožky, chrumky, krížovky, knihy, mydlá, šál, rukavice a pod.  Je naozaj nezávideniahodné pre našich starkých žiť v takejto izolácii, keďže táto náročná doba a okolnosti z nej vyplývajúce neumožňujú ľuďom udržiavať roky zaužívané rodinné kontakty. Dúfame, že náš úmysel splnil zámer potešiť obyvateľov tohto zariadenia  drobnými darčekmi.
Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

V novembri sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v kategórii 1A – mladší žiaci a 1B- starší žiaci. Obidve kategórie absolvovali ústnu aj písomnú časť. V kategórii 1A sa na 1. mieste umiestnila Natália Rysuľová zo 6. triedy.  2. a 3. miesto ostalo neudelené. V kategórii 1B  1. miesto  obsadila Daniela Rysuľová z 9. triedy, 2. miesto Alex Rybka z 8. triedy a 3.miesto Alex Ivan z 9. triedy a Eva Šeďová z 8. triedy. Víťazom blahoželáme!

Natália Rysuľová a Daniela Rysuľová postupujú do okresného kola.

 

13.1.2022 sa uskutočnilo on-line kolo okresnej olympiády v anglickom jazyku. V kategórii mladších žiakov  1A nás reprezentovala  Natália Rysuľová zo 6. triedy. Získala pekné 11.miesto v tejto náročnej súťaži. Daniela Rysuľová z 9. triedy obsadila 7. miesto v kategórii starších žiakov 1B a vysokým počtom bodov sa zaradila medzi úspešných riešiteľov. Dievčatám blahoželáme k ich úspechu! 

Staršie informácie Staršie informácie