Základná škola s materskou školou Važec
16:25 26-11-2020

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie v budúcom školskom roku 2020/2021, aby vyplnili záväznú prihlášku/zápisný lístok a následne ho doručili mailom vedúcej ŠJ, prípadne odovzdali na vrátnici školy, v kancelárii ŠJ do 30. 6. 2020
Oznam vedúcej ŠJ
Koniec školského roku
Školský rok 2019/2020 bol neobvyklý, všetky školy sa museli popasovať s novou, nevšednou situáciou. Tú každý zvládal najlepšie, ako mohol. Bola to skúška pre nás pedagógov, rodičov, aj žiakov. 30. jún 2020 ukončil náročnú situáciu.   Rozlúčili sme sa deviatakmi a aj ostaným žiakom sme vložili do rúk vysvedčenia, ktoré boli výsledkom ich úsilia a vynaloženej práce z domu.

Prajeme všetkým krásne leto. 
Letná škola

Žiaci si do letnej školy musia doniesť:

!!! Neskorý príchod sa netoleruje!!!

Príchod 7:50- 8:00

 

Rozvrh hodín si môžete stiahnuť tu.
Naša škola otvorila svoje brány pre 18 žiakov aj cez prázdniny počas Letnej školy, organizovanej na podporu vzdelávania žiakov. Šiesti vyučujúci sa venovali deťom, ktoré počas pandémie Covid-19 nemali dostatočné možnosti pre dištančné vzdelávanie formou internetovej výučby. V škole si preopakovali nielen viaceré vyučovacie predmety, ale získavali aj ďalšie vedomosti hravou a zábavnou formou.
Letná škola vo Važci
(17. – 21. 8. 2020)
Staršie informácie Staršie informácie