Základná škola s materskou školou Važec
4:15 21-10-2021

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Informácie pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa hlásia na SŠ

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Čítaj viac >>

Zmena v organizácii vyučovania
Vážení rodičia, po zaregistrovaní žiakov do školy a po zosumarizovaní počtov sme upravili časy vstupov skupín. Čítaj viac >>
Elektronická prihláška na náboženskú/ etickú výchovu
Prosíme rodičov, aby do 10. 6. 2020 vyplnili záväznú prihlášku na náboženskú/ etickú výchovu.
Záväznú prihlášku môžete vyplniť tu.
Výber vzdelávacieho programu
Prosíme rodičov žiakov 6. ročníka, aby vyplnili online formulár výberu vzdelávacieho programu, podľa ktorého sa žiaci budú vzdelávať v 7., 8. a 9. ročníku. Online formulár vyplňte tu.
Staršie informácie Staršie informácie