Základná škola s materskou školou Važec
8:42 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Oznam
Príchod blížiacich sa vianočných sviatkov v nás vyvoláva pocity radosti a tajomného očakávania. Posledný deň vyučovania bol v našej ZŠ s MŠ Važec výnimočný, svojím spôsobom netradičný, s nádychom sviatočnosti, čo bolo aj naším úmyslom. Počas dopoludnia sa pani riaditeľka spolu s pedagógmi a žiakmi 1. ročníka /1.A a 1.B/ skontaktovali prostredníctvom online spojenia s vedením našej partnerskej školy a jej žiakmi z Blatnej v  Českej republike.  Žiaci oboch škôl  si pod vedením svojich pani učiteliek nacvičili krásne  vianočné  koledy, ktorými sa v milom a úsmevnom programe odprezentovali. Keďže sa nemôžeme potešiť z osobného stretnutia s našimi českými priateľmi, tak sme si navzájom aspoň touto formou „stretnutia naživo“ mohli vymeniť vianočné a novoročné priania. Tešíme sa na ďalšie milé stretnutie plné úsmevu a radosti.
Online spojenia s vedením našej partnerskej školy a jej žiakmi z Blatnej v Českej republike
Staršie informácie Staršie informácie