In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Svetový deň vody
Marec - mesiac knihy
Dňa 20. 3. 2019 sme navštívili so žiakmi štvrtého ročníka miestnu knižnicu. Marec - mesiac knihy priblížila svojím výkladom Mgr. Mária Cholvádová, pracovníčka miestnej knižnice. Deťom priblížila aj históriu písania kníh, proces ako kniha vzniká a predstavila nové detské tituly v knižnici.
My sme jej pomohli s jarnou výzdobou knižnice. Deti vymaľovali pripravené obrázky s jarnými motívmi.
Odmenou im bolo poďakovanie nielen ústne, ale aj hmatateľné, záložka do knihy a sladkosti.
-vj-
22. marec - Svetový deň vody sme si na našej škole pripomenuli rôznymi aktivitami počas vyučovania. Najskôr si žiaci vypočuli reláciu v školskom rozhlase. V triedach si potom na niektorých hodinách rozoberali a triedili rôzne poznatky k tejto téme. Výsledkom bolo výtvarné, literárne spracovanie, vytvorenie reklamy, plagátov a iné.
Svetový deň vody si pedagógovia a žiaci symbolicky pripomenuli aj modrou farbou svojho oblečenia.-vj-
Staršie informácie Staršie informácie