In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Stretnutie s literatúrou
Klenoty Slovenska
Dňa 11. 3. 2019 sa v telocvični ZŠ uskutočnil náučný rozprávkovo ladený príbeh o histórii Slovenska. Toto interaktívne predstavenie plné zaujímavostí z našej histórie si pozreli žiaci 1. - 9. ročníka. Potešili sa mu aj predškoláci z MŠ. Zaujímavé kostýmy a predstavitelia jednotlivých postáv zaujali výkonom všetkých prítomných.
-jv-
22. 2. 2019 naši deviataci pripravili pre žiakov druhého stupňa vedomostno- zábavný kvíz Milujeme Slovensko. Súťažiaci z jednotlivých tried si preverili svoje vedomosti z okruhu slovenského jazyka a literatúry, geografie, športu, dejín a zaujímavostí týkajúcich sa našej krásnej vlasti.
-sj-
14. marca sa naše dievčatá v zložení Evka Šeďová, Andrea Jurčová, Katka Kšenzakovičová a Lea Chovanová, pod vedením pani učiteľky Šandorovej,  zúčastnili regionálnej súťaže vidieckych škôl Liptova.  V konkurencii  siedmich súťažných tímov predviedli svoje tvorivé a prezentačné schopnosti v dramatizácii literárneho textu a obsadili krásne 3. miesto.
Staršie informácie Staršie informácie