Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
7093

Informácie o formách vzdelávania počas prerušenia vyučovania na ZŠ s MŠ
„Bezkriedy.sk“
V súvislosti s preventívnym opatrením šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, Základná škola zabezpečuje vzdelávanie formou vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk., kde jednotliví vyučujúci poskytujú žiakom učebný materiál a zadávajú úlohy. Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa ešte neregistrovali, aby tak urobili na https://www.bezkriedy.sk/login_form.php. Registračne kódy tried sú zverejnené na webovej stránke školy www.zssmsvazec.sk.
„Wocabee.app“
Výučba anglického jazyka pre žiakov 3. až 9. ročníka je zabezpečená prostredníctvom aplikácie wocabee.app. Žiaci sa registrujú pomocou kódu, ktorí im poskytli vyučujúci anglického jazyka.
Žiakom, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa prostredníctvom webových portálov, zabezpečujú učebný materiál jednotliví vyučujúci.
Informácie o možnosti dištančného vzdelávania
„Viki“
V rámci podpory interaktívneho vzdelávania ministerstvo školstva spustilo do prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ na: https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne. Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy i obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy. Sprístupnené sú aj vzdelávacie materiály k angličtine pre ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň .
„Alfbook“
Vzhľadom na vzniknutú situáciu majú žiaci a rodičia zadarmo prístup ku všetkým interaktívnym úlohám a testom, ktoré pokrývajú učivo ZŠ na portály www.alfbook.sk.
Prístup je okamžitý po zadaní kódu UCIMESADOMA.
Informácie pre rodičov deti a žiakov so ŠVVP
„Pinf Hry“
Oznamujeme rodičom deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, že počas epidémie spoločnosť Pinf s.r. o sprístupnila bezplatne vzdelávacie hry v plnej verzii všetkým.
Pokyny pre rodičov:
Ak Pinf Hry ešte nemáte nainštalované, prejdite na www.pinfhry.sk/stiahnut, zvoľte možnosť "Stiahnuť a nainštalovať Pinf Hry".
Následne si bezplatne nainštalujete aplikáciu, spustite Pinf Hry a zvolíte si licenciu pre DOMÁCNOSŤ.
V prípade akýchkoľvek otázok môžu rodičia kontaktovať spoločnosť Pinf s.r. o.
Ondrej Vrábel
ondrej.vrabel@pinf.sk, 0944 722 158.
„Špeciálna pedagogika - domáce vzdelávanie“
Dovoľujem si Vám oznámiť, že v rámci podpory rodín s deťmi so ŠVVP, je znížená v tejto situácii cena programu Visual Reading - špeciálnapedagogika na symbolických 1,3 EUR mesačne tak, aby si ho mohla dovoliť každá domácnosť.
Program je dostupný na tomto odkaze: https://www.facebook.com/specialnapedagogika/
Krátke video o programe: https://youtu.be/Mj3A5pSa2Wg
Ing. Dušan Baranec
Visual Reading® founder
Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať.
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, z dôvodu opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, minister školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej Republiky naďalej prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020  do odvolania.
Všetky dôležité informácie, odporúčania  a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sú dostupné na webovej stránke www.ucimenadialku.sk, ktorá slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.
Staršie informácie Staršie informácie