Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Divadelné predstavenie
Dňa 6.3. 2018 sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia v priestoroch divadla v Spišskej Novej Vsi. Rozprávka Tri zlaté vlasy deda Vševeda si získala deti aj pedagógov perfektným hereckým stvárnením, ale aj kostýmami, kulisami a vôbec celkovou divadelnou atmosférou. Žiaci si tak mohli svoje teoretické vedomosti   získané v rámci vyučovania overiť v praxi.
-jv-
Veľkonočné tvorivé dielne
Dňa 27.03. 2017 sme sa aj na našej škole začali pripravovať na nadchádzajúcu Veľkú noc. Pani učiteľky Mgr. M. Juhásová, Mgr. E. Fedorová a pani vychovávateľky pripravili pre žiakov Veľkonočné tvorivé dielne. Nechýbal na nich tvorivý pracovný zápal. Jeho výsledkom boli jarné a veľkonočné výrobky, ktoré potešili oči nás všetkých.
Druháci v knižnici
To, že sa môžeme veľa naučiť nielen v školskej lavici, sa presvedčili naši druháci, ktorí v stredu 28.marca 2018 navštívili obecnú knižnicu.  Pracovníčka knižnice p. Cholvádová  si pre nich pripravila prechádzku svetom rozprávok. Porozprávala deťom o ľudových rozprávkach, ich vzniku a šírení, typických znakoch, ktoré v rozprávkach nachádzame  a svoje rozprávanie popretkávala krátkymi ukážkami z rozprávok. Deti mali možnosť prispieť k skrášleniu priestorov knižnice svojimi obrázkami. Na záver si mohli sami poprezerať priestory knižnice, oboznámiť sa s knihami a po sladkom  pohostení  sa z knižnice vracali do školy spokojní a o poznanie bohatší. Táto návšteva bola pekným  príkladom spojenia školy so životom. Ďakujeme.
-gk-
Staršie informácie Staršie informácie