Základná škola s materskou školou Važec
8:46 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

OLOV je projekt Slovenského olympijského a športového výboru. Je určený pre základné školy. Cieľom je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a identifikácia talentovaných žiakov. V šk. roku 2021/2022 je projekt OLOV určený pre žiakov 6. ročníka s rokom narodenia 2009 a 2010. Žiaci boli testovaní v šiestich disciplínach – skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 30 s, vytrvalostný člnkový beh, hod 2 kg plnou loptou vpred, výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10 x 5m.
Vyhodnotenie  a zaslanie certifikátov  a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov prebehne do konca januára 2022.
Hľadá sa Vianočná pohľadnica
27.10. sa na našej škole uskutočnil Halloween. Žiaci deviateho ročníka si pre mladších žiakov pripravili prekvapenie v podobe hľadania pokladu (obrázkov) na strašidelnej chodbe. Deviataci na záver zhodnotili najlepších hľadačov pokladov, najlepšie masky a spolužiakov  odmenili  sladkými odmenami. Pozri fotogalériu.
Halloween
MŠVVaŠ SR vyzvalo  šikovných a tvorivých žiakov, aby sa zapojili do projektu ,,Hľadá sa Vianočná pohľadnica“. Nakoľko takýchto žiakov máme, využili sme ich šikovnosť a tvorivosť a vyrobili sme pre pána ministra niekoľko návrhov.  Do výzvy sa zapojili žiaci na tvorivých dielňach a žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka na hodine výtvarnej výchovy. Spolu sme poslali 34 návrhov. Dúfame, že sa mu práce našich žiakov budú páčiť.
Olympijský odznak všestrannosti
Staršie informácie Staršie informácie