Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, z dôvodu opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, minister školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej Republiky naďalej prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020  do odvolania.
Všetky dôležité informácie, odporúčania  a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sú dostupné na webovej stránke www.ucimenadialku.sk, ktorá slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Čítaj viac >>
Oznam
Oznam
Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,
Odborní zamestnanci  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.comČítaj viac >>
Oznámenie o zmene hodnotenia
Vážení rodičia,
na základe usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie v 2. polroku školského roka 2019/2020 Vám vedenie ZŠ s MŠ vo Važci oznamuje zmenu hodnotenia žiakov. Čítaj viac >>
Staršie informácie Staršie informácie