Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Odporúčame  samoštúdium žiakov prostredníctvom učebných materiálov od vyučujúcich, prípadne využitia portálu www.bezkriedy.sk. Rodičia žiakov majú možnosť registrácie svojho dieťaťa na www.bezkriedy.sk pomocou kódu, ktorý im poskytli triedni vyučujúci a sú zverejnené na webovej stránke školy www.zssmsvazec.sk/.
Okrem toho majú žiaci 3. až 9. ročníka možnosť využiť aplikáciu https://wocabee.app/ na učenie sa anglického jazyka. Žiaci sa môžu zaregistrovať na https://wocabee.app/app/?lang=SK  pomocou kódu, ktorý im poskytli vyučujúci anglického jazyka.
Usmernenie Ministerstva školstva SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach si môžete stiahnuť tu.
Staršie informácie Staršie informácie
Trieda
1. trieda
2. trieda
3. trieda
4. trieda
5. trieda
6. trieda
7. trieda
8. trieda
9. trieda
1. šp. trieda
3. šp. trieda
4. šp. trieda
5.,6. a 8 šp. trieda
Triedny kód
UnAeEHk
JtCj4uQ
opwD4W2
qdnFDTK
PE9xMtC
uQitGv2
CJsTNHY
TnUD4LG
XP5eBRK
GLFhP2b
t9KLMJZ
GgTf7ir
Tp5khwd
Oznam
Triedy učiteľ
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Mgr. Jana Šuleková
Mgr. Marek Molnár
Mgr. Tatiana Barániová
Mgr. Miroslava Juhásová
Mgr. Martina Krajčová
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Ivana Gočová
Mgr. Eva Fedorová
Mgr. Katarína Juríková
Mgr. Katarína Ilavská
Mgr. Zuzana Ilavská