In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Dňa 6. februára 2019 sa na našej škole uskutočnil vzdelávací program o 2. svetovej vojne. „Sovietsky vojak“ žiakom pútavou formou priblížil históriu druhej svetovej vojny. Žiaci si tiež mohli vyskúšať rôzne druhy vojenského oblečenia.
Aj v súčasnosti je dôležité priblížiť žiakom ťažký život ľudí počas vojen.
-iz-

Vzdelávací program - 2. svetová vojna
veľký súboj
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími
Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko žiakom ponúka šancu ukázať, čo o okolitom svete vedia, ako si poradia s riešením netradičných úloh a ako uplatnia svoje vedomosti nadobudnuté v škole alebo v rodine. Žiaci získavajú v súťaži skúsenosti s prácou s textom, odpoveďovým hárkom a vyskúšajú si, či dokážu v správnej chvíli podať ten najlepší výkon.
Súťaž sa konala 1. decembra 2016 pre žiakov druhého až piateho ročníka. Aj na našej škole sa našli žiaci, ktorí sa s nadšením pustili do riešenia úloh:
2. trieda: Andrea Fiamčiková, Nina Jacková, Natália Jurčová, Ľuboš Levocký
3. trieda: Samanta Fiamčiková, Miriam Fiamčiková, Nikola Čonková, Soňa Bartková, Adam Plevák,               Alex Rybka, Radovan Matejko
4. trieda: Tobias Klein, Kristián Žuffa
5. trieda: Andrea Jurčová, Katarína Kšenzakovičová, Matúš Ilavský
Žiaci, ktorí boli v riešení úloh úspešní viac ako 30%,  získali diplom s titulom Všetkovedko: Eva Šeďová, Andrea Jurčová, Matúš Ilavský. Najúspešnejšou riešiteľkou a titul Všetkovedko školy získala Andrea Jurčová. Ostatní súťažiaci dostali diplomy s titulom Všetkovedkov učeň.
Všetkým srdečne blahoželáme.
-šj-

Staršie informácie Staršie informácie