Základná škola s materskou školou Važec
6:53 22-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so študentmi zubného lekárstva pri príležitosti "Svetového dňa pre budúcnosť bez zubného kazu" pripravila pre žiakov našej ZŠ dňa 11.10.2021 online prednášku pod názvom: Povedz ááá, nebojím sa zubného lekára. Posolstvom prednášky bolo "Spoločne za ústne zdravie", pretože zdravé ústa nám umožňujú tešiť sa zo života. Prednášajúci prezentovali, ako sa správne starať o zdravie ústnej dutiny, poskytli informácie, čo je pre zuby najlepšie a čomu sa naopak vyvarovať.
Povedz ááá, nebojím sa zubného lekára.
Protidrogová preventívna prednáška
Dňa 18.10.2021 absolvovali žiaci 2. stupňa a žiaci špeciálnej triedy protidrogovú preventívnu prednášku, ktorú pre nich pripravilo združenie Bez drog. Pán Peter Ramper, ktorý je dlhoročným členom občianskeho združenia, vysvetlil žiakom našej školy v čom sú jednotlivé drogy nebezpečné, ako pôsobia na mladý organizmus  a prečo je lepšie sa im vyhnúť. Veríme, že prednáška, ktorá žiakov zaujala, splnila svoj účel a žiaci urobia vlastné rozhodnutie, že drogy brať NEBUDÚ.
Deň zdravej výživy
Keďže je 16. október  Svetovým  dňom  zdravej výživy, zorganizovali sme si aj my, na našej škole Deň zdravej výživy.  Streda 20. 10. 2021 sa niesla v duchu zdravia, zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi zrealizovali rôzne aktivity na túto tému - riešili tajničky, pozreli si prezentácie, oboznámili sa s potravinovou pyramídou, zaoberali sa prevenciou chorôb vznikajúcich v dôsledku nezdravého spôsobu života, mali možnosť pripraviť si zdravé nátierky, ovocné poháre a šaláty, smoothies, či ochutnať čerstvé i sušené ovocie. V rámci tejto témy  vznikli aj rôzne výtvarné práce.
Pri realizácii týchto aktivít vychádzame z poznania, že keď sa spojí príjemné s užitočným a proces učenia sa stane príjemným zážitkom, sú novonadobudnuté poznatky lepšie pochopené a trvalejšie. Deti tak získavajú vedomosti, vďaka ktorým sa môžu v budúcnosti  rozhodovať v prospech seba a svojho zdravia.  Priložené fotografie svedčia o tom, že tento deň sa nám vydaril.                               (KG)
Staršie informácie Staršie informácie