Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Odporúčame  samoštúdium žiakov prostredníctvom učebných materiálov od vyučujúcich, prípadne využitia portálu www.bezkriedy.sk. Rodičia žiakov majú možnosť registrácie svojho dieťaťa na www.bezkriedy.sk pomocou kódu, ktorý im poskytli triedni vyučujúci a sú zverejnené na webovej stránke školy www.zssmsvazec.sk/.
Triedy učiteľ Trieda Triedny kód
Mgr. Kvetoslava Gregušková 1. trieda UnAeEHk
Mgr. Jana Šuleková 2. trieda JtCj4uQ
Mgr. Marek Molnár 3. trieda opwD4W2
Mgr. Tatiana Barániová 4. trieda qdnFDTK
Mgr. Miroslava Juhásová 5. trieda PE9xMtC
Mgr. Martina Krajčová 6. trieda uQitGv2
Mgr. Janette Šandorová 7. trieda CJsTNHY
Mgr. Marek Baláž 8. trieda TnUD4LG
Mgr. Ivana Gočová 9. trieda XP5eBRK
Mgr. Eva Fedorová 1. šp. trieda GLFhP2b
Mgr. Katarína Juríková 3. šp. trieda t9KLMJZ
Mgr. Katarína Ilavská 4. šp. trieda GgTf7ir
Mgr. Zuzana Ilavská 5.,6. a 8 šp. trieda Tp5khwd
Okrem toho majú žiaci 3. až 9. ročníka možnosť využiť aplikáciu https://wocabee.app/ na učenie sa anglického jazyka. Žiaci sa môžu zaregistrovať na https://wocabee.app/app/?lang=SK pomocou kódu, ktorý im poskytli vyučujúci anglického jazyka.
Usmernenie Ministerstva školstva SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach si môžete stiahnuť tu.
Staršie informácie Staršie informácie