In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Vianoce sa nezadržateľne blížia a ich čaro postupne napĺňa každého z nás.
Vianočná výzdoba priestorov školy, tried, nácvik vianočného programu v nás evokujú tie najkrajšie vianočné pocity, sny a túžby. V takomto duchu sa niesla aj naša Vianočná akadémia dňa 21.12.2018. Pedagógovia nacvičili spolu s deťmi z MŠ, ZŠ, ŠKD program, ktorí svojím obsahom umocnil v nás všetkých slávnostnú vianočnú atmosféru. Bolo krásne sledovať vzájomnú spolupatričnosť všetkých detí od najmladších škôlkárov až po deviatakov a tiež dospelých. Deviataci aj za výdatnej pomoci triednej pani učiteľky, vyzdobili telocvičňu, postarali sa o ozvučenie a aj sprievodné slovo počas programu.
Bodku za Vianočnou akadémiou dala pani riaditeľka svojím vianočným prianím a spoločne zaspievaná Tichá noc.
-vj-
Dňa 16. 12. 2018 sa v našej obci uskutočnilo otvorenie zrenovovanej kinosály. V rámci tejto udalosti sme sa zúčastnili predaja vianočných dekorácií, ktoré vyrobili žiaci spolu s pani učiteľkami Juhásovou, Fedorovou a Piervolovou na tvorivých dielňach. Tieto si návštevníci mohli zakúpiť v priestoroch kinosály od našich deviatačiek. Predaj sme ukončili po krásnom vianočnom programe.
Z.I.
Vianočná akadémia
Otvorenie zrenovovanej kinosály/predaj vianočných výrobkov
Dňa 7.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na hudobno-vzdelávacom programe pod názvom Veselé Vianoce. Tento zábavnou a pútavou formou priblížil žiakom históriu Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv tohto najkrajšieho sviatku v roku v rôznych krajinách. Tiež poukázal na dôležitosť rodinných, priateľských a medziľudských vzťahov. Celý program bol popretkávaný vianočnými piesňami a koledami, ktoré sme si všetci zaspievali.
-vj-
Veselé Vianoce
Staršie informácie Staršie informácie