Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Usmernenie Ministerstva školstva SR
V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia.
Celé usmernenie 1 si môžete stiahnuť tu, usmernenie 2 tu a usmernenie 3 tu.
Dňa 21. 2. 2020 deviataci pripravili karneval pre žiakov 1. stupňa. Vládla tam príjemná atmosféra. Žiaci sa zabavili, zatancovali si a samozrejme si aj zasúťažili. Na maskách si dali veľmi záležať. Tri najzaujímavejšie boli odmenené sladkou odmenou.
-9.tr. -
Rozhodnutie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“   Izolácia v domácom prostredí a zákaz hromadných podujatí.
Staršie informácie Staršie informácie