Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Prednášky z CPPPaP
V šk. roku 2017/2018 naša škola aj naďalej pokračuje v školskom recyklačnom programe „ Recyklohry “. Počas roka plníme rôzne aktivity:
1. aktivita: Malá, ale potrebná - úloha zameraná na podporu zberu použitých batérií. Cieľom úlohy bolo nakresliť zbernú nádobu na batérie a okolo nej dokresliť 10 elektrospotrebičov, ktoré potrebujú na svoje fungovanie batérie. Žiaci  pod vedením pani učiteľky vytvorili takýto plagát a úspešne úlohu splnili.
2. aktivita: Enviroprianie na rok 2018 - úlohou bolo vytvoriť kreatívne novoročné prianie s environmentálnou tématikou. Aj túto úlohu žiaci splnili.
3. aktivita: Vianočný kvíz pre učiteľov - vedomostný kvíz, ktorý pozostával zo 6 otázok zameraných na separovanie odpadu. Za správne vyriešenie sme boli odmenení cenou - hrnčekom s logom Rycyklohier.
-km-
Recyklohry
Naša škola sa zúčastnila celoslovenského projektu ČISTÁ VODA - SPRÁVNA VOĽBA. Cieľom tohto projektu bolo, aby žiaci uprednostnili pitie čistej vody pred ochutenými nápojmi a zároveň si pripomenuli  jej priaznivé účinky na zdravie človeka. Čistá voda sa podávala nielen v školskej jedálni počas obedov, ale aj v Školskom klube detí. Tu si žiaci 1. - 4. ročníka si zopakovali svoje doterajšie poznatky o vode a doplnili si ich o ďalšie zaujímavé informácie. Samozrejme neostalo iba pri slovách, ale všetko si hneď odpozorovali a vyskúšali. Nakoniec si vyrobili kvapku, ktorá im bude pripomínať aká je voda pre nás dôležitá.
-km-
Povedzme áno čistej vode
CPPPaP v Liptovskom Mikuláši zrealizovalo dňa 26.2. 2018 aktivity v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Z ponuky sme pre žiakov vybrali nasledovné preventívne aktivity:
- prevencia ohrozenia detí vo virtuálnom svete,
- násilie a šikanovanie na školách.
-jv-
Staršie informácie Staršie informácie