Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Lyžiarsky výcvik
V jedno zimné štvrtkové dopoludnie sme mali v našej škole karneval. Deti sa prezliekli do rôznych  masiek- zvieratká, kvietky, bojovníci, princezné... a spolu s pani učiteľkami sa zabávali, tancovali a  súťažili v rôznych súťažiach.
V dňoch 8.1.2018 - 12.1.2018 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku v Oraviciach.  Výcviku sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí si pod vedením pedagógov Mgr. M. Juhásovej a Mgr. M. Baláža osvojovali pohybové zručnosti spojené s lyžovaním.  Snehové a ubytovacie podmienky boli dobré.  Žiaci, ktorí nevedeli lyžovať, získali základy zjazdového lyžovania a tí zdatnejší sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach zdokonalili. Každý večer bol pripravený kultúrno - spoločenský program , ktorým si žiaci spríjemňovali spoločné chvíle na lyžiarskom výcviku. V posledný deň sme žiakom zorganizovali lyžiarske preteky, v ktorých si preverili svoje lyžiarske schopnosti.  Milou spomienkou  na lyžiarsky výcvik im bude pamätný list s fotografiou a sladká odmena. Pozri fotogalériu.
-jm-
Staršie informácie Staršie informácie