Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda, ktorá je určená pre žiakov 3. až 8. ročníka základnej školy. Spolu sa do súťaže prihlásilo 18 žiakov, ktorí sa popasovali  s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické znalosti a vedomosti v rôznych oblastiach matematiky. Najlepšie výsledky dosiahli žiačky: Timea Fiamčiková (3. trieda), Soňa Bartková (6. trieda) a Katarína Kšenzakovičová (8. trieda).
-km-
Pytagoriáda
Slovina je hra  je  zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Každoročne ju organizuje LEXICON SLOVAKIA v Košiciach a jej hlavným poslaním je  popularizovať slovenčinu ako vyučovací  predmet a zároveň zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu úloh z materinského jazyka.  V súťažných  textoch si žiaci rozvíjajú svoju originalitu, tvorivosť  a aktívne myslenie.  Tohto roku sa  z našej školy riešenia zúčastnilo 16 žiakov, ktorí sa so zverenými úlohami  popasovali veľmi dobre, čo dokazujú  aj  výsledky. Celkovo naši žiaci dosiahli úspešnosť 82,18 %, pričom tri žiačky predviedli stopercentné vedomosti.
-šj-
Slovina je hra
Spomienková slávnosť
Dňa 31. 1.  2020 sme si v škole krátkym spomienkovým programom pripomenuli udalosti spred 75 rokov, kedy sovietska a československá armáda spoločne oslobodila našu obec spod nadvlády fašizmu.
Náš program obohatili o svoje príspevky  aj vzácni hostia: predseda protifašistických bojovníkov  Ing. Ján Martinko , vojenský historik doc. PhDr. Oldřich Vaněk, Csc, zástupca starostu Važec  Miroslav Ilavský  a  Mgr.  Margita Hybenová.
-šj-
Staršie informácie Staršie informácie