Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Vianoce sú krásne sviatky, plné šťastia, lásky a darčekov. Okolo nás je všetko vyzdobené. Vianočné tvorivé dielne v našej ZŠ prebiehajú každý rok. Tento rok sa uskutočnili 30.11.2018 pod vedením p. uč. Juhásovej, p. uč. Piervolovej a p. uč. Fedorovej. Vyrobili sme rôzne ozdoby na
stromček, anjelov, svietniky, adventné vence, vianočné ikebany, ozdoby z papiera a modelovacej hmoty. Tieto nádherné výrobky budú zdobiť našu školu a pripomínať nám, že sa k nám nezadržateľne blížia tie najkrajšie sviatky v roku. Za výbornú predvianočnú atmosféru ďakujeme tvorivým žiakom.
-ef-
V mesiacoch október a november sa naši žiaci druhého stupňa stali súčasťou detskej poroty v projekte Detský čin roka. Každý žiak mohol dať hlas jednému skutku v každej kategórii. Aktívne sa do poroty zapojilo celkovo 16 žiakov.
A my veríme, že všetky deti  projekt motivoval k pozitívnym hodnotám, podporil dobro a inšpiroval ku konaniu dobrých skutkov.
-šj-
Vianočné tvorivé dielne
Staršie informácie Staršie informácie