Základná škola s materskou školou Važec
6:59 22-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Dňa 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2020/2021.
Príhovor pani riaditeľky:
Vážení učitelia, milí žiaci, rodičia,
dnešným dňom uzatvárame etapu školského roka 2020/2021. Končíme asi najťažší školský rok. Bol iný ako všetky ostatné, čo sme doteraz zažili. Priniesol nám prerušenie vyučovania na neuveriteľných šesť mesiacov, ktoré sme spoločne a zároveň každý zvlášť trávili pri obrazovkách počítača počas on-line vyučovania. Pokračovanie tu...
Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
Vychádzka na Hovald
Posledné dni školského roku si  žiaci 1. - 3. ročníka spestrili už tradičnou vychádzkou na Hovald. Horúce slnečné lúče nás neodradili, sprevádzal nás príjemný vetrík.  Únava akosi  nemala šancu, lebo sme sa ani nenazdali a boli sme na mieste. Po krátkom občerstvení v tieni altánku sme sa vydali na cestu naspäť, do školy, kde nás ešte čakali povinnosti súvisiace so záverom školského roka.
YPSILON – slovina je hra
Aj v školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do zábavnej súťaže v predmete slovenský jazyk a literatúra pre žiakov základných škôl - YPSILON - slovina je hra.
Jej úlohou je motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a úloh. Cieľom je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa spájajú s výučbou tohto predmetu. Testy sú zamerané na čítanie s porozumením a písanie, pričom rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie. V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 24 žiakov 1. – 9. ročníka. Miško Ilavský, žiak 1.ročníka, získal v súťaži 100% úspešnosť. Všetci zúčastnení získali diplom a malú odmenu. Tešíme sa na ďalší ročník a úspechy našich žiakov.
Staršie informácie Staršie informácie