Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Krásne jesenné počasie nám umožnilo vychutnať si exkurziu v Múzeu liptovskej dediny dokonale. Žiaci sa oboznámili  s bývaním a celkovým spôsobom života vyšších spoločenských vrstiev liptovského zemianstva, ale aj so životom bežných ľudí z konca 19. storočia. 
-sj-
Pribylina
Účelové cvičenia
Koncom októbra sme na našej škole uskutočnili jesenné účelové cvičenia, ktorých súčasťou bol aj cvičný požiarny poplach. Žiaci a zamestnanci školy si tak precvičili evakuáciu. Následne si žiaci druhého stupňa preverili svoju fyzickú kondíciu zrýchleným presunom do zaniknutej osady Šoldov. Tu žiaci preukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti pri riešení úloh na jednotlivých stanovištiach: zdravotná príprava,  dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí a výchova k bezpečnému správaniu.
-km-
T5-2018
Dňa 21. 11. 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie piatakov ZŠ (T5-2018 ) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Testovanie bude prebiehať v priestoroch ZŠ. Príchod žiakov do školy o 7:30. Potrebné je priniesť si dve modré perá.
-km-

Staršie informácie Staršie informácie