Základná škola s materskou školou Važec
8:56 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Svetový deň vody 2021

Svetový deň vody bol vyhlásený na 22.marca už v roku 1992. Každoročne ho vyhlasuje Organizácia spojených národov (OSN). Týmto jedinečným dňom sa všetkým pripomína dôležitosť vody, ktorá je potrebná pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti. Pre väčšinu obyvateľov je samozrejmosťou, že sa môžeme bez obáv napiť zdravotne nezávadnej a kvalitnej pitnej vody. Pre všetkých ľudí na svete však voda znamená to isté – život. Bez vody totiž človek prežije iba 3-5dní. Viac ...

Edu Escape Room

Escape room je dobrodružná hra, kde sa skupina osôb musí v určenom časovom intervale dostať von zo zamknutej miestnosti. Do tejto dobrodružnej hry sa v rámci adaptačného obdobia zapojili aj žiaci 5. - 9.ročníka. Spoločne hľadali rôzne indície, odpovedali na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu. Po splnení všetkých úloh sa im otvorili zámky, a tak mohli uniknúť z miestnosti späť do reality. Hra bola pre žiakov vytvorená tak, aby si precvičili logické a kritické myslenie, jemnú motoriku a postreh. Pri plnení týchto úloh im boli nápomocné vedomosti z každého vyučovacieho predmetu. Okrem toho sa zdokonalili v spolupráci, komunikácii, vedomostiach  a zručnostiach. Žiaci ocenili, že mohli pracovať v tímoch a jednotlivé úlohy si mohli rozdeliť. Dobrodružnú hru absolvovali všetci žiaci úspešne.

Deň detí sa oslavuje takmer v každej krajine, a preto sa aj naša škola pridala k tejto oslave. Za organizácie pána učiteľa Molnára a vedenie pedagógov, asistentov a spoluprácu všetkých žiakov sa akcia vydarila. Keď sa zadá spoločná úloha pre triedy, hneď sa prejavia silné vodcovské povahy, nádejní organizátori, či talentovaní športovci. Odhalia sa vlastnosti ako dobroprajnosť, vytrvalosť, spolupatričnosť, či ohľaduplnosť. Deti súťažili v  disciplínach, v ktorých mali možnosť získať uznanie za svoju šikovnosť. Preverované boli zručnosti, ktoré zahŕňali napríklad presnosť, silu alebo fyzickú zdatnosť. V každej úlohe bolo potrebné zmobilizovať vnútornú motiváciu a uvedomiť si, že tu nie sme každý sám pre seba, ale len spolu dokážeme vyhrať tento alebo aj iný „zápas“ v živote. Veríme, že si deti odniesli pekné spomienky a povzbudilo ich to k spolupráci a jednote v rámci triedy. Pozri fotogalériu.
Deň detí
Staršie informácie Staršie informácie