Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

Vianočné tvorivé dielne prebehli tento rok v škole už na konci novembra. Ich cieľom bolo sviatočne vyzdobiť triedy, školu a pripraviť výrobky na vianočné trhy. Deti tvorili výzdobu pod vedením triednych učiteľov v triedach a pripravovali si vianočný program na Vianočnú akadémiu. Okrem práce vo svojich triedach sa postupne zúčastnili tvorby a výroby ďalších vianočných výrobkov pripravovaných na obecné vianočné trhy pod vedením p.uč. Juhásovej, p. uč. Fedorovej, p. vych. Piervolovej a p. vych.  Dunajovej. Materiál na ich výrobu zakúpila DO Fénix vo Važci. Aj s jej finančným prispením, nápadmi a tvorivosťou učiteľov a žiakov, sa podarilo vyrobiť rôzne zaujímavé vianočné dekorácie.
Dúfame, že sa budú návštevníkom obecných trhov páčiť a spríjemnia im príbytky počas Vianoc.
-jv-
Dňa 8. 12. sa v našej obci konali predvianočné trhy.  Ako každý rok aj tento sa naša škola zúčastnila predaja vianočných výrobkov. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi vyrábali na tvorivých dielňach rôzne vianočné dekorácie. Stánok s vianočnými výrobkami už od 14:00 hod. pripravovali deviataci spolu s pánom učiteľom Balážom. V krásne ozdobenom stánku sa o 15:00 hod. začal oficiálny predaj. Deviatačky využili naplno svoj marketingový talent a predali veľa výrobkov. K vianočnej nálade prispeli svojím programom aj deti z Podkrivánčeka a krúžku Aerobic. Zahrial nás teplý čaj a pochutili sme si na výborných šiškách. Správne naladení na Vianoce sme ukončili predaj o 17:30 hod.
-iz-
Predvianočné trhy
Vianočné tvorivé dielne
Staršie informácie Staršie informácie