Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Dňa 3. 12. 2019 sme sa v našej ZŠ naladili na vianočnú atmosféru prostredníctvom vianočných tvorivých dielní. Žiaci sa pod vedením pani učiteliek Juhásovej, Piervolovej a Fedorovej venovali aranžovaniu a
tvorbe vianočnej výzdoby. Vyrobili krásne výrobky v podobe svietnikov, anjelov, cukrových stromčekov a rôznych vianočných ozdôb. Zo šišiek vyrobili malé vianočné stromčeky a iné ozdoby, ktoré za symbolické ceny predávali žiačky deviateho ročníka spolu s pani učiteľkami
Z. Ilavskou, Piervolovou a pani asistentkou Rysuľovou na obecných vianočných trhoch.
-fe-
Vianočné tvorivé dielne
Mikuláš
Deviataci si pre žiakov prvého stupňa a škôlkárov pripravili Mikulášsky program, ktorý si žiaci užili a dostali odmenu v podobe cukríkov za pripravené básničky, či pesničky pod vedením svojich triednych učiteľov. Škôlkárom Mikuláš priniesol balíčky plné sladkostí a nové zaujímavé hračky.
-9. trieda-
Pozývame rodičov a starých rodičov na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 20. 12. 2019 o 9:00 hod. v priestoroch telocvične školy.
-zš-
Vianočná akadémia -
pozvanie
Staršie informácie Staršie informácie