Základná škola s materskou školou Važec

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
V mesiacoch október a november sa naši žiaci druhého stupňa stali súčasťou detskej poroty v projekte Detský čin roka. Každý žiak mohol dať hlas jednému skutku v každej kategórii. Aktívne sa do poroty zapojilo celkovo 14 žiakov.
A my veríme, že všetky deti  projekt motivoval k pozitívnym hodnotám, podporil dobro a inšpiroval ku konaniu dobrých skutkov.
-šj-
Aj tento školský rok mali žiaci šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje. O titul Všetkovedko a titul expert Reality show súťažilo 28. 11. 2019 spolu 16 žiakov našej školy z prvého aj druhého stupňa.  V testoch si museli poradiť aj s netradičnými otázkami napr.  z matematiky, slovenského jazyka, hudobnej výchovy, angličtiny, prírodovedy a touto cestou sa veľa naučili a získali nové skúsenosti. Výsledky súťaže budú zverejnené 20. 12. 2019.
-J. Šuleková-
Všetkovedko
Ja som dobrý remeselník
27. 11. 2019 sa  rodina Hlbocká z Piešťan predstavila  pre všetkých  žiakov našej školy v hudobno-výchovnom koncerte  „JA SOM DOBRÝ REMESELNÍK“, ktorý zachytával  podobu zašlých čias. Cez obraz jarmoku všetci žiaci našej školy mali možnosť vnoriť sa do tajov rôznych remesiel ako je drotárstvo, vinohradníctvo, hrnčiarstvo, mlynárstvo, výroba zvoncov, výroba ľudových hudobných nástrojov a ich spojenie s ľudovou piesňou, ktorá bola súčasťou života našich predkov. V programe spoznali rôzne ľudové hudobné nástroje ako sú fujara, gajdy, píšťalky, drumbľa, píla, mrmlák, husle, okarína, ninera, heligónka, ozembuch a iné sprievodné nástroje, ale aj také zaujímavosti ako sú ladené zvonce a vinohradnícke ulikáče . Hravou a zaujímavou formou si mohli  uvedomiť, akým veľkým bohatstvom pre náš národ je naša folklórna tradícia.
-J. Šuleková-
Staršie informácie Staršie informácie