Základná škola s materskou školou Važec
8:58 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Všetkovedko
Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko  je určená pre žiakov 2.- 4. ročníka ZŠ. Nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa žiaci stretli, alebo naučili v škole a v rodine. V súťaži získavajú nové skúsenosti s prácou s textom, odpoveďovým hárkom  a vyskúšajú si, či dokážu podať v určenom čase ten najlepší výkon. Aj v tejto náročnej dobe mali naši žiaci šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje a za dodržania protiepidemiologických opatrení zabojovali o titul najmúdrejší medzi najbystrejšími  nasledovní žiaci:
2. ročník: Richard Jurík, Viktória Molnárová, Simona Gulašiová, Tatiana Leščinská, Iveta Pušková
3. ročník: Kristián Zubaj, Adela Čonková, Patrik Zubaj, Nela Ondríková, Jacob Lojek, Natália Berousková, Matúš Pokoš, Simona Bartková
4. ročník: Margaréta Šeďová, Diana Šeďová
Titul Všetkovedko  + Všetkovedko školy získala Viktória Molnárová,
ostatní súťažiaci diplom Všetkovedkov učeň a darček.

Dňa 8. apríla 2021 sa v našej škole uskutočnil zápis prvákov. Učitelia 1. stupňa vyplnili spolu s rodičmi potrebnú písomnú dokumentáciu. Zápis prebiehal netradičnou formou, za iných okolností ako v minulosti vzhľadom na danú pandemickú situáciu. Pedagógom chýbal bezprostredný kontakt s budúcimi prvákmi, nemali možnosť  bližšie ich spoznať a vidieť iskričky v detských očkách, ktoré by prezrádzali radosť a zvedavosť z toho, čo ich v škole čaká. Veríme však, že sa do školy tešia. My ich s radosťou očakávame a prostredníctvom ich rodičov sme im poslali pamätný list a darček, ktorý im bude pripomínať, že sa čoskoro stanú školákmi. Pozri fotogalériu.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ
Budúci prváci sa zapísali
Deň Zeme
Dňa 22. apríla mala naša planéta Zem sviatok. Aj my v škole sme si pripomenuli dôležitú vec, že naša planéta nie je na jedno použitie a musíme sa o ňu starať. Triedni učitelia spolu so žiakmi rôznymi ekoaktivitami v triede rozoberali dôležitosť šetrenia životného prostredia. Potom sa praktickými činnosťami postarali o čistý zelený areál školy a čistotu v našej obci. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Staršie informácie Staršie informácie